Gemeenten & Professionals, 3 februari 2020

Samenwerking en motivatie in hecht team

Zo maken Teamleider Lisanne Visser en haar  vrijwilligersteam statushouders ook in 2020 wegwijs in Barendrecht.
placeholder

Teamleider Lisanne Visser werkt nu ruim een jaar op het kantoor van Vluchtelingenwerk gelegen in het hart van Barendrecht. ‘Mijn achtergrond is een studie Criminologie gevolgd door een master International and Comparative Criminology. Ik miste echter in mijn vorige baan als onderzoeker op een hogeschool de ‘praktische kant’. Ik werd vrijwilliger bij VluchtelingenWerk in Rotterdam omdat de doelgroep mij aansprak en ik graag iets nuttigs wilde doen. Daarna kreeg ik de kans om betaald aan de slag te gaan als projectmedewerker en nu werk ik als Teamleider.’

Begeleiding van nieuwkomers

‘Een statushouder die nieuw in Barendrecht wordt gehuisvest, komt in de eerste twee à drie maanden wekelijks op afspraak op kantoor. Na deze eerste maanden gaat een maatschappelijk begeleider op huisbezoek. Een nieuwkomer kan voor maatschappelijke en juridische vragen, waaronder ook voor gezinshereniging, een afspraak maken op ons kantoor. Daarnaast hebben wij een inloopspreekuur waar statushouders nog na de begeleiding voor korte vragen langs kunnen komen. Indien nodig kunnen wij doorverwijzen naar andere instanties.’

Vertalen

‘Indien een nieuwkomer nog onvoldoende Nederlands spreekt, dan kan een van onze vertalers helpen bij zijn afspraak op ons kantoor. Soms is het handen en voeten werk en gebruiken we Google Translate of helpt een kennis van de statushouder. Indien het om belangrijke zaken gaat zoals gezinshereniging bellen wij de tolkentelefoon.’

Nieuwe werkwijze voor meer maatwerk

‘Mijn team bestaat uit ongeveer veertig vrijwilligers en stagiaires. Zij vervullen verschillende functies. Denk daarbij aan maatschappelijke begeleiders, juridisch begeleiders, vertalers en taalcoaches. Ons doel voor 2020 is om een nieuwe werkwijze in te richten waarin we nog meer maatwerk kunnen bieden in de begeleiding naar zelfredzaamheid van de nieuwe statushouders. Wij hebben een hecht team om dit op te pakken in samenwerking met de gemeente Barendrecht en andere sociale organisaties uit ons netwerk.’

Enthousiasme

‘Het is mooi om te zien hoe mijn team met elkaar samenwerkt en dezelfde motivatie heeft om statushouders te ondersteunen. Vrijwilligers en stagiairs raken enthousiast als mensen na hun afspraak naar huis gaan met een goed gevoel, het zit hem in de kleine dingen. Ik hoop dat we als hecht team onze samenwerking zo voort kunnen zetten om nieuwkomers op weg te helpen in de maatschappij.’
:

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie