Gemeenten & Professionals, 29 mei 2019

Statushouders ontvangen certificaat in Watersnoodmuseum

Elf nieuwe bewoners van Schouwen-Duiveland ondertekenden woensdag de participatieverklaring. Ze kregen vervolgens een certificaat uit handen van burgemeester Gerard Rabelink. 
placeholder

De burgemeester sprak de tien statushouder en één migrant in het Watersnoodmuseum toe: ‘Voor ons in Schouwen-Duiveland is één woord heel belangrijk en dat is ‘samen’. Samen vormen we een gemeenschap waar iedereen welkom is.’
Alle statushouders in Nederland zijn verplicht de participatieverklaring te ondertekenen na minimaal twee basis workshops te hebben gevolgd. De gemeente Schouwen-Duiveland kiest altijd voor een verdiepingstraject met nog drie extra bijeenkomsten. Zij beschouwt het traject als een manier om beter in te burgeren en te integreren in de gemeente. VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland kreeg de opdracht van de gemeente het participatieverklaringstraject uit te voeren.

De afgelopen weken hebben de elf deelnemers van dit traject vijf workshops bijgewoond. Belangrijke gespreksonderwerpen waren normen en waarden en begrippen als vrijheid en gelijkwaardigheid. De deelnemers vinden het mooi dat je hier in Nederland kan zijn wie je wil zijn. Dat de overheid niet voor jou bepaalt welk geloof je moet aanhangen of welk werk je mag doen. In een land als Eritrea bijvoorbeeld is deze vrijheid er helemaal niet. De burgemeester die in dezelfde straat woont als de bakker en de minister president die gewoon op zijn fiets naar het werk gaat. Dat zijn aansprekende voorbeelden die het begrip gelijkwaardigheid voor statushouders een duidelijk gezicht geven. Dat is nog eens wat anders dan een machthebber die wekelijks met zijn privéjet op en neer pendelt tussen zijn werk en woonpaleis.

Waardering

Veel waardering hebben de deelnemers ook voor het Nederlandse zorgsysteem. In gevallen van nood ben je binnen 15 minuten in een ziekenhuis en iedereen heeft recht op dezelfde kwaliteit van zorg. Wennen is het voor sommigen wel dat je in Nederland niet zomaar naar een medisch specialist kunt gaan, maar hiervoor eerst een verwijzing nodig hebt van een huisarts.
Tijdens één van de workshops maakten de deelnemers ook kennis met contactpersonen van de gemeente en  maatschappelijk werk. Er werd nagedacht en gesproken over het inburgeringstraject en werken in Nederland. Het voor de meesten onbekende begrip ‘vrijwilligerswerk’ werd toegelicht. De deelnemers beseften dat dit een mooie manier is jezelf te ontwikkelen en tegelijkertijd iets voor een ander te betekenen.

Stress

Ook werden ervaringen gedeeld waar het gaat om lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het begrip stress speelde hierin een belangrijke rol. Alle deelnemers hebben stuk voor stuk veel meegemaakt. Het is fijn te weten waar je terecht kunt als je hierover wilt praten. Ook hun nieuwe omgeving zorgt er soms voor dat er weinig rust is in het hoofd. Er moet veel geregeld worden en je weg vinden in onze bureaucratisch ingerichte samenleving kost tijd. ‘Van veel brieven en afspraken kreeg ik eerst stress, maar nu begrijp ik beter waarom ik ze krijg en dat ze meestal bedoeld zijn om mij te helpen”, aldus één van de deelnemers. 
‘Een verandering is niet altijd makkelijk”, sprak burgemeester Rabelink, met begrip voor wat er hier in korte tijd van statushouders wordt gevraagd. ‘Uw burgemeester is trots op u’, zo zei hij ook.
De laatste workshop was vandaag. Vijf Irakezen, twee Syriërs, twee Eritreeërs, een Afghaanse en een Thaise - nu bewoners van Zierikzee, Bruinisse, Brouwershaven en Haamstede brachten een bezoek aan het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. Ze waren onder de indruk van de verhalen. De beelden van de ramp en de inspanningen om opnieuw te beginnen waren voor velen herkenbaar. Het was fijn op deze manier meer te leren over de geschiedenis van dit eiland dat langzaam ook hun nieuwe thuis wordt.

Wie komt er helpen?

VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland kan nog wel wat hulp gebruiken bij het begeleiden van statushouders. Wie komt er helpen? Zie hier onze vrijwilligersvacatures.