Gemeenten & Professionals, 6 mei 2019

Succesvolle afronding Pilot VCA speciaal voor statushouders

VluchtelingenWerk in samenwerking met Hefgra Hefgra en VluchtelingenWerk hebben de handen ineen geslagen en samen een VCA pilot opgezet speciaal voor statushouders. Het VCA is een veiligheidscertificering waar veel werkgevers om vragen bij aanname van personeel. De pilot heeft ertoe geleid dat er onlangs bij Hefgra in Ittervoort maar liefst 7 van de 9 deelnemers het VCA certificaat in ontvangst mochten nemen van wethouder Mart Janssen van Gemeente Leudal. Van de gestarte deelnemers zijn er inmiddels zelfs 8 al aan het werk.
placeholder

In het verleden is gebleken dat maar een gering percentage statushouders in staat is het VCA examen te behalen. Vandaar het initiatief om deze pilot op te zetten. Het VCA certificaat wordt voor veel beroepen als voorwaarde gesteld om aan de slag te komen, zoals schilders, metselaars, timmerlieden in de bouw, metaalbewerkers etc. Diverse gemeenten zoals: Parkstad, Heerlen, Roermond, Weert, Leudal ondersteunden het initiatief door de deelnemers met behoud van uitkering deel te laten nemen aan de pilot. 

Doel van de pilot
Het doel van de VCA pilot was ten eerste om een vernieuwde aanpak te ontwikkelen waardoor het VCA diploma toegankelijker wordt voor statushouders. Ten tweede om de kans op duurzaam werk voor statushouders aanzienlijk te vergroten door het behalen van het VCA certificaat. Voor de pilot is een speciaal programma ontwikkeld waar met name is ingezet op extra tijd en aandacht voor de voorbereiding en het onder de knie krijgen van de vaktaal. Het bestond uit 13 dagdelen les door een vakdocent van Hefgra, waarbij de lesdagen verspreid waren over 13 weken. Er was visuele ondersteuning van lesmateriaal door gebruik van een Skills Lab via Hefgra. Daarnaast was er een NT2 docent en een vertaler aanwezig voor de verheldering van vaktaal in het Nederlands en in de eigen taal van de statushouder. Ook werden er vrijwillige arbeidscoaches en stagiaires van VluchtelingenWerk ingezet voor individuele coaching.

Kansen op de arbeidsmarkt
Voor de uitstroom van kandidaten is een samenwerking aangegaan met Interduct Holding in Ittervoort. Statushouders die geslaagd zijn voor het VCA en belangstelling hebben voor werkzaamheden binnen de Holding, krijgen hier een kans. Interduct Holding bestaat uit een 12 tal bedrijven. Op 22 maart j.l. hebben de deelnemers een rondleiding gehad.
Ook “Het Uitzendbureau” heeft aangegeven statushouders met een VCA diploma graag een kans te willen geven.

Financiering pilot
Deze pilot is mede mogelijk gemaakt door:
– Inzet van subsidie van de Provincie Limburg via het project RUIM BAAN van Vluchtelingenwerk
– Investeringen door Hefgra en VluchtelingenWerk
– Diverse gemeenten, met speciale dank aan de gemeente Leudal en de gemeente Heerlen.

Vervolg
Hefgra en VluchtelingenWerk werken de pilot verder uit om deze minimaal twee maal per jaar aan te kunnen bieden aan statushouders, werkgevers en gemeenten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, contactpersoon Midden-Limburg Annemie Smeets: asmeets@vluchtelingenwerk.nl, contactpersoon Zuid-Limburg Anneke Alofs: aalofs@vluchtelingenwerk.nl of met Hefgra, 0475-564022 –  www.hefgra.nl