Gemeenten & Professionals, 22 mei 2019

Syrische ouders behalen certificaat van @Home

In een samenwerkingsverband tussen het Centrum voor Jeugd en Gezin, Kwadraad  en VluchtelingenWerk hebben negen Syrische ouders uit de Bollenstreek onlangs de opvoedcursus @Home met positief gevolg afgerond.
placeholder

De opvoeding in een nieuw land kan vluchtelingouders zwaar vallen. Mede door de meervoudige culturele context waarin deze plaatsvindt,  brengt dit veel nieuwe vragen met zich mee.
De doelstelling van het project @Home is om vluchtelinggezinnen laagdrempelige opvoedingsondersteuning te bieden en de drempel naar de lokale maatschappelijke organisaties te verlagen. 
In acht bijeenkomsten is gesproken over de verschillen en overeenkomsten tussen opvoeden  in het land van herkomst en in Nederland, het combineren van  nieuwe westerse waarden met de eigen waarden in de opvoeding. Verder kwamen onder andere de thema’s zakgeld, grenzen stellen, onderwijs, sociale media en andere zaken waar je als ouder in de opvoeding van kinderen mee te maken kunt krijgen aan de orde.

Waardevol

Tijdens de feestelijke slot bijeenkomst met lekkere hapjes, kregen de deelnemers een certificaat en bloemen uitgereikt.
De deelnemers, dit keer zowel mannen als vrouwen, vertelden veel geleerd te hebben over hoe om te gaan met hun kinderen en vonden het prettig ervaringen met elkaar te delen. De input hierbij van de cursusleiding en de tolk werd als zeer waardevol ervaren. Ook zij werden in de bloemetjes gezet.   
De cursus is mogelijk gemaakt met steun van het Oranje Fonds en de Bollenstreek gemeenten. 
Mocht u meer willen weten over het werk van VluchtelingenWerk of heeft u belangstelling om iets te kunnen betekenen voor statushouders in uw gemeente dan kunt u contact opnemen met
Rosa Brink, teamleider VluchtelingenWerk Teylingen, 0252-216213, rbrink@vluchtelingenwerk.nl