Gemeenten & Professionals, 17 februari 2020

Team VluchtelingenWerk in 2020 voorbereiden op veranderingen

Teamleiders Ester Wisse en Ronneke van den Wildenberg ondersteunen samen een team vrijwilligers van VluchtelingenWerk Schouwen-Duivenland.
placeholder

Ester was tien jaar vrijwilliger bij VluchtelingenWerk voordat zij Teamleider werd. ‘Als vrijwilliger vond ik het altijd al zeer prettig voor VluchtelingenWerk te werken. Ik ben, onder andere vanwege mijn studies antropologie en ontwikkelingssamenwerking, erg geïnteresseerd in andere culturen en migratievraagstukken. Ik wil graag bijdragen aan het beter maken van de wereld. Na twee zeer stressvolle banen als onderzoeker en docent zag ik een vacature als Teamleider bij VluchtelingenWerk. Direct heb ik gereageerd en de kans benut om een carrière switch te maken. Ik heb nog geen moment spijt gehad.’

Maatschappelijk betrokken

Ronneke is onlangs gestart als Teamleider op het kantoor in Zierikzee. Al langer is zij in dezelfde functie actief op het kantoor in Walcheren. ‘Ik vind maatschappelijke betrokkenheid heel belangrijk in mijn leven en was in het verleden veel in de welzijnssector werkzaam. Als docente NT2 (Nederlands als Tweede taal) ben ik in aanraking gekomen met vluchtelingen. Ik wilde hen graag meer ondersteunen en ging werken voor VluchtelingenWerk.’

Methodisch werken

Het team bestaat uit ongeveer twintig vrijwilligers in de functies juridisch medewerker, maatschappelijk begeleider (thuisbegeleider of spreekuurbegeleider), budgetcoach, vertaler en administratief medewerker. Ronneke: ‘Ons eerste doel voor 2020 is de vluchtelingen op Schouwen-Duiveland goed te ondersteunen in hun integratieproces. Verder gaan we ons voorbereiden op de nieuwe inburgeringswet die in 2021 van kracht zal gaan.’ Ester: ‘Om die reden gaan we nog meer methodisch werken in de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. Ons tweede doel is het warm houden en het optimaliseren van de contacten met het gemeentelijke netwerk. Zodat we elkaar goed weten te vinden en elkaar onderling kunnen versterken in de ondersteuning van statushouders.’

Veel contacten 

Ronneke: ‘Beide doelen willen we behalen door een goede afstemming met de gemeente en allerlei betrokken instanties. De maatschappelijk begeleiders bieden we als teamleiders professionele ondersteuning. Juist door de voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet zijn er veel contacten met de betrokken partijen en worden er intern uitvoeringsplannen gesmeed.’

Nieuwe vrijwilligers

Ester: ‘We kunnen goed nieuwe vrijwilligers gebruiken die in de eerste periode van vestiging een statushouder ondersteunen bij het inrichten van de woning, het doen van allerlei regelzaken, zoals inschrijvingen en aanmeldingen, en hen ook wegwijs maken in de omgeving.’ Ronneke: ‘Ook kunnen we nieuwe vrijwilligers gebruiken in de juridische begeleiding. Dit is het begeleiden van procedures voor gezinshereniging of verlengingen van verblijfsvergunningen.’

Hoe vaak komt een nieuwkomer op jullie kantoor?

Ester: ‘De contacten zijn afhankelijk van de mate van zelfredzaamheid van de statushouder en van zijn eventueel reeds bestaande sociaal netwerk.’ Ronneke: ‘Het spreekuur is dagelijks, behalve op maandag. Verder brengen de thuisbegeleiders de statushouders huisbezoeken in Schouwen-Duiveland en begeleiden zij hen bij afspraken naar instanties. In het begin is er intensief contact, later in de begeleiding wordt dat wat minder.’

Waarvoor kan een nieuwkomer afspraak maken?

Ronneke: ‘Eigenlijk kan een nieuwkomer voor al zijn vragen een afspraak maken; behalve vragen om te tolken voor andere instanties of vragen om iemand ergens naar toe te rijden. Indien een statushouder nog geen Nederlands spreekt, zijn er vertalers voor Arabisch en Tigrinya op ons kantoor. Sommigen van hen zijn statushouders die eerder van ons begeleiding ontvingen. Verder is het veel creatief communiceren. Denk daarbij aan: met handen en voeten, plaatjes, logo’s, filmpjes van de website for refugees, opgestelde informatie in eigen taal.’

Vestiging in goede harmonie

Ester: ‘In september 2019 hebben we twee grote Syrische gezinnen, een gezin van zeven en een gezin van zes personen, gevestigd. Deze gezinnen waren uitgenodigde vluchtelingen en kwamen rechtstreeks vanuit Jordanië op Schouwen-Duiveland wonen. Voor alle betrokkenen, mijn team vrijwilligers en ikzelf, klantmanagers en beleidsmedewerkers van de gemeente, casusregisseur maatschappelijk werk, was dit de eerste keer dat wij met een dergelijke vestiging te maken kregen. We hebben dit samen, in goede harmonie, zeer goed voorbereid.

Welke wens hebben jullie voor je team in 2020?

Ester: ’Het team goed klaar maken voor de veranderingen die door de nieuwe inburgeringswet in 2021 gaan komen.’ Ronneke vult aan: ‘Respect voor elkaar en het blijven ondersteunen van elkaar in het team.’
:

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie