Gemeenten & Professionals, 10 januari 2019

Unieke samenwerking door Tinten en VluchtelingenWerk Noord-Nederland in sociale domein Westerkwartier

In de gemeente Westerkwartier slaan Sociaal Werk de Schans (Tinten) en VluchtelingenWerk Noord-Nederland vanaf 1 januari 2019 de handen ineen...
placeholder

...bij de maatschappelijke begeleiding en het participatie verklaringstraject van statushouders.

Deze vorm van samenwerking tussen een brede welzijnsorganisatie en VluchtelingenWerk is uniek voor Noord-Nederland.

Tinten heeft in het najaar de aanbesteding voor de basisondersteuning in de gemeente Westerkwartier gegund gekregen. Een nieuwe stichting, Sociaal Werk De Schans, zal daar vorm aan geven. Voor de specifieke begeleiding van statushouders is VluchtelingenWerk gevraagd te ondersteunen.

Gebiedsteams

In de woonkernen Zuidhorn, Leek, Marum en Grootegast wordt vanaf januari gewerkt met vier gebiedsteams. De gebiedsteams zijn er voor alle inwoners van de gemeente en dus ook voor statushouders. VluchtelingenWerk Noord-Nederland en Tinten werken in deze teams samen om de maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente uit te voeren. Via huisbegeleiding door vrijwilligers van VluchtelingenWerk en door een gezamenlijk spreekuur te houden, krijgen de statushouders begeleiding om hun weg in onze maatschappij te vinden.

Integratie & participatie

Met deze bijzondere samenwerking tussen Sociaal Werk De Schans en VluchtelingenWerk kunnen we extra aandacht geven aan de eerste fase van integratie. Statushouders spreken bij vestiging in de gemeente de taal nog niet, zijn soms nog bezig met gezinshereniging en hebben nog geen sociaal netwerk. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk helpen bij de start in de gemeente, zoals verhuizing en aanmelden bij scholen en geven informatie over inburgeringscursussen. Daarnaast richt de begeleiding zich zo snel als mogelijk op participatie activiteiten, het leggen van contacten en maakt de statushouder kennis met de reguliere voorzieningen in de gemeente Westerkwartier. Door intensief samen te werken in een basisondersteuningsteam zal de integratie soepeler verlopen verwachten beide organisaties. 

Uitdaging

De begeleiding van beide organisaties is gericht op zelfredzaamheid van de statushouder. De Schans en VluchtelingenWerk gaan de uitdaging aan om in deze nieuwe samenwerking van elkaar te leren en elkaar goed aan te vullen. VluchtelingenWerk Noord-Nederland brengt haar jarenlange expertise van deze doelgroep in. De methodiek positieve gezondheid die De Schans gebruikt als uitgangspunt voor de basisondersteuning -en waar zij zich verder op ontwikkelt- maakt VluchtelingenWerk nieuwsgierig en enthousiast.

Enthousiast?

Wil je graag een bijdrage leveren aan de integratie van statushouders in Westerkwartier? Neem dan vrijblijvend contact op met Vluchtelingenwerk Noord Nederland via www.vluchtelingenwerk.nl/noordnederland.