Gemeenten & Professionals, 21 januari 2020

Van A naar B: Gemeente start pilot rondom inburgering 's-Hertogenbosch

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel in. Motto is: ‘iedereen doet mee’, het liefst via betaald werk. Gemeenten moeten straks zorgen dat nieuwkomers snel de Nederlandse taal leren en aan het werk gaan. De norm voor het taalniveau gaat in de nieuwe situatie omhoog, van A2 naar B1. Want voor duurzame en succesvolle (arbeids-) participatie is minimaal niveau B1 nodig. Veel statushouders blijven steken op het niveau A2.
placeholder

De gemeente staat hiermee voor een grote uitdaging en wil zich goed voorbereiden op deze nieuwe taak. Mogelijkheden daarvoor pakken we met beide handen aan. Een van deze mogelijkheden is de pilot ‘van A naar B’. We krijgen subsidie van het Rijk om deze pilot dit jaar uit te voeren. Hiermee kunnen we statushouders een kans beiden om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen als ze nog geen werk hebben. Óf om door te groeien en duurzaam aan het werk te blijven.
Wat houdt de pilot in?

Ruim 40 mensen die hun inburgeringsexamen (taalniveau A2) hebben gehaald volgen het hele jaar 2020 lessen B1. Ze gaan zes uur per week naar school. De lessen bereiden voor op het Staatsexamen (B1). Deelnemers doen examen als ze hier klaar voor zijn. Het traject stopt in principe in december 2020. We werken in de pilot samen met partners uit het Bossche Taalnetwerk die ieder hun eigen expertise inbrengen. Zoals Koning Willem I College, Gilde en VluchtelingenWerk.  Deelnemers krijgen een vrijwillige taalcoach en waar nodig extra ondersteuning van Language Institute Regina Coeli.

We onderzoeken met de pilot of alle deelnemers een hoger taalniveau kunnen halen. En hoe dit het beste te combineren is met een gezinsleven, werk/re-integratie of een opleiding. Daarom doen er mannen en vrouwen mee, uit verschillende landen van herkomst met verschillende opleidingsniveaus en examenpogingen A2. De helft van de deelnemers aan de pilot werkt en de andere helft niet.
Startbijeenkomst ministerie

Vandaag was er een startbijeenkomst van het ministerie. Hierbij waren ook vijf andere gemeenten die dezelfde pilot uitvoeren als wij. Wethouder van Olden vertelde er over onze pilot:

“De deelnemers zijn erg enthousiast en gemotiveerd. Voor hen is deze pilot een mooie kans om de Nederlandse taal verder te verbeteren. Ze vergroten daarmee hun kansen op een goede baan en verdere participatie. Wij als gemeente doen met deze pilot veel ervaring op. Het is best spannend hoe dit gaat uitpakken voor mensen met verschillende leerbaarheid en persoonlijke situaties. De voorbereiding, werving van deelnemers, intakegesprekken, en de praktische organisatie leverden al veel waardevolle informatie op. En het komende jaar wordt nog heel interessant. Alle input helpt ons om onze nieuwe taken straks zo goed mogelijk op te pakken.”

Taalcoach zijn iets voor u?

VluchtelingenWerk locatie 's-Hertogenbosch zoekt nog vrijwillige taalcoaches voor deze pilot. Een taalcoach helpt bij het oefenen met de taal, geeft extra uitleg over de lesstof en helpt met huiswerk. De tijdsinvestering is 1 à 1,5 uur per week. Taalcoach en cursist spreken samen af wanneer en waar de ondersteuning plaatsvindt. Wilt u zich aanmelden als taalcoach of meer informatie? Mail dan naar taalcoachdb@vluchtelingenwerk.nl.