Gemeenten & Professionals, 27 juni 2019

Verslag Wereld Vluchtelingendag 2019

‘’VluchtelingenWerk is voor mij de tong, de oren en de ogen geweest.’’ (Nazek Rahim, zes jaar in Nederland)

 

Van 2015 tot nu toe heeft de VluchtelingenWerk organisatie in Heerlen 549 mensen ondersteund om hun weg te vinden in Nederland. Taalcursussen, tolken, gezinsherenigingen, helpen bij een huis vinden, kleine en grote vraagstukken waarmee de vluchtelingen geconfronteerd worden eens ze een asielcentrum verlaten.
Het vertrouwen aan beide kanten dat alles in het werk wordt gezet om het herbouwen van het leven van de vluchtelingen zo draagzaam mogelijk te maken, was en blijft nog altijd het uitgangspunt van VluchtelingenWerk. Dit vertrouwen, geworteld in een jarenlange ervaring, is misschien de belangrijkste reden waarom de VluchtelingenWerk moet blijven bestaan als enige organisatie die als het ware alle aspecten van de vluchtelingenproblematiek systematisch behandelt, met bijpassend begrip en verstand voor zaken.
De Wereldvluchtelingendag op 20 juni werd hierbij een mooie gelegenheid voor VW in Heerlen om te laten zien met wie ze samenwerkt om haar doelen te bereiken en wat voor mogelijkheden zij biedt om de inburgering van de vluchtelingen vlotter te laten verlopen, met oog op een geslaagde samenleving.