Gemeenten & Professionals, 6 oktober 2014

Vertelvoorstelling 'Mijn hart woont elders'

Op woensdagavond 8 oktober om 20.00 uur vindt in het Nijmegen de theatrale vertelvoorstelling 'Mijn hart woont elders' over vluchten en thuiskomen plaats. VluchtelingenWerk organiseert dit samen met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen (RLNR) en het Huis van Compassie.

De problemen van vluchtelingen en het asielbeleid in Nederland vullen bijna dagelijks de kranten. Mensen die wegvluchten uit hun geboorteland hebben veel te verliezen: hun thuis, hun werk, hun familie. Maar ze hebben ook veel te winnen: een vluchtheuvel, een nieuwe toekomst elders. Wat weten wij over hun verhalen? Wat houdt iemand onder zulke omstandigheden op de been?

In deze vertelvoorstelling laten Pauline Seebrechts en Gottfrid van Eck de waargebeurde verhalen van twee vluchtelingen zien: Mounir uit Syrië en Ayisha uit Eritrea/Ethiopië. Zij ontmoeten elkaar toevallig in een wachtkamer ergens in Nederland. Tijdens het wachten vertellen ze elkaar hun verhaal. Ze delen wanhoop en angst, maar ook hoopvolle momenten. Wat maakt dat deze vluchtelingen zich in Nederland ‘vreemd’ of ‘thuis’ voelen? Waar woont hun hart?

De voorstelling op 8 oktober begint om 20.00 uur in het Huis van Compassie (De Haard), Groenestraat 170,  Nijmegen. De zaal is open om 19.30 uur. De entree is gratis. U kunt zich aanmelden via: nijmegen@vwon.nl

Eerder werd deze voorstelling onder meer gespeeld tijdens de Nacht van de Hoop in het Humanity House te Den Haag. Commentaar van Derk Stegeman (directie STEK Den Haag): “Het is een aangrijpend spel over de grote verscheurdheid van twee vluchtelingen, een goed gespeeld stuk over de tragiek van een onwezenlijke ontmoeting.”

De voorstelling op 8 oktober in het Huis van Compassie maakt deel uit van de activiteiten die de RLRN organiseert in en rondom de Vredesweek van 20 t/m 28 september. De RLRN organiseert met anderen activiteiten om de dialoog tussen mensen van verschillende religies en levensbeschouwingen en de maatschappelijke cohesie in het algemeen te bevorderen. Aan de voorstelling verleent Masoud Rahaee, vredesambassadeur van Nijmegen, zijn medewerking.