Gemeenten & Professionals, 29 juli 2021

‘Vestiging met vertrouwen’

Johan Kleine Deters begeleidt als coach vestiging van VluchtelingenWerk statushouders de eerste drie maanden na hun verhuizing naar de Hoeksche Waard.
placeholder

Johan Kleine Deters was niet zo bekend met de organisatie VluchtelingenWerk. ‘Na mijn ontmoeting met enkele asielzoekers tijdens de opvang in sporthal “De Boogerd” in 2015 heb ik mij bij VluchtelingenWerk Hoeksche Waard aangemeld als vrijwilliger.' Johan is een vestigingscoach en begeleider van vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) die in de Hoeksche Waard komen wonen.

‘Nieuwkomers hebben voordat zij in Nederland worden gehuisvest al heel wat mee gemaakt tijdens hun vlucht en verblijf in vluchtelingenkampen en asielzoekerscentra.  Als ik met een nieuwe begeleiding start, kijk ik eerst wie er komt, uit welk land en of diegene met een gezin komt of alleenstaande is. Daarna maak ik een lijst van dingen die nodig zijn en gedaan moeten worden.' Onlangs begon Johan met het vestigen en coachen van Yasmin Al Mohammad uit Syrië. Yasmin: ‘Ik ben met mijn twee broers sinds een jaar in Nederland en mijn zus woont al langer in Oud-Beijerland. Ik woon sinds kort in  ’s-Gravendeel.’

Vertrouwen

Een statushouder reist een dag vanuit het asielzoekerscentrum heen en weer naar de gemeente waarheen hij verhuist. Bij deze eerste afspraak tussen coach huisvesting en statushouder is het belangrijk dat de kennismaking tussen hen goed verloopt en dat er vertrouwen is. Johan legt uit: ‘Ik regel als coach namens de statushouder heel veel zaken, ook privé zaken. Het contact met Yasmin verloopt wat makkelijker dan met andere nieuwkomers omdat haar zus Nisreen ook vaak aanwezig is bij afspraken om te vertalen. Nisreen woont bijna 5 jaar in de Hoeksche Waard en werkt nu als vertaler bij VluchtelingenWerk.’

Inspannend

De kennismaking met statushouders verloopt door corona nu iets anders dan normaal. ‘De eerste ontmoeting met Yasmin was in de huurwoning. Daar ondertekende zij diverse papieren en het huurcontract. Ook geef ik dan de verhuizing door aan de gemeente.’  Johan legt aan statushouders dan ook uit wat er nog gedaan moet worden. ‘Ik regel de aanvraag van een lening van de gemeente voor het eenvoudig inrichten van het huis en de aanvraag van een uitkering.’  Deze eerste dag van de huisvesting is meestal inspannend. ‘Mijn kennismaking met coach Johan verliep goed en gemakkelijk. Alles is echter onbekend en omdat ik maar een beetje Nederlands en Engels spreek was deze dag een beetje vermoeiend,’ vertelt Yasmin. ‘Na mijn vlucht ben ik erg op zoek naar rust en ontspanning. Ik vind ‘s Gravendeel mooi en rustig.’

Verhuizing

Het begeleiden bij het vestigen van een statushouder verloopt over het algemeen goed. Johan: ‘We wisselen telefoonnummers uit zodat zij met mij via Whatsapp contact op kunnen nemen als er vragen zijn. Yasmin houdt met mij via e-mail contact.’ De tweede afspraak tussen coach en nieuwkomer is op kantoor een week na de kennismaking. ‘Dan zijn de eerste uitkering en de lening voor inrichting op hun bankrekening overgemaakt en kunnen er inkopen worden gedaan om de woning in te richten. Vanwege het budget kopen we veel spullen bij de kringloopwinkel en leveren we de bonnen ter controle in bij de gemeente.’

Drie maanden

Tijdens deze tweede afspraak op kantoor moet er veel geregeld worden door de coach. ‘Denk daarbij aan verzekeringen, toeslagen, internet, energie- en wateraansluitingen en adreswijzigingen,’ legt Johan uit. ‘Ook heeft de statushouder inmiddels veel vragen om te beantwoorden. Door de corona is het contact met mij buiten kantoor wat minder. Maar door de hulp van haar zus heeft Yasmin daar weinig last van.’ Na drie maanden geeft de coach vestiging de begeleiding van de statushouder door aan een van de andere vrijwilligers van VluchtelingenWerk. Deze maatschappelijk begeleider zal de nieuwkomer een jaar lang ondersteunen naar zelfstandigheid.

Goede relaties

‘Voor mij is veiligheid en ontmoeting met anderen belangrijk,’ vertelt Yasmin. ‘Ook is voor mij dichtbij familie zijn en integratie in de Hoeksche Waard van belang. Gelukkig spreek ik al een beetje Nederlands en in oktober begin ik met de taalles. Mijn plan voor de toekomst is om aan de universiteit economie te gaan studeren. Ik zal eerst de taal moeten leren om in aanmerking te komen voor toelating tot de universiteit. Met mijn nieuwe buren en andere Nederlanders zou ik graag een goed contact willen hebben.’

Iedereen die tijd over heeft en graag een bijdrage wil leveren aan het wegwijs maken van een vluchteling in de Hoeksche Waard nodigen we uit contact op te nemen met Teamleider Annie van Ree, 06-23826835, avanree@vluchtelingenwerk.nl of Sead Lekpek, 0620196644, slekpek@vluchtelingenwerk.nl Lees meer op onze website vluchtelingenwerk.nl/vacature.