Gemeenten & Professionals, 23 april 2020

VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in coronacrisis

De dienstverlening van VluchtelingenWerk gaat tijdens de coronacrisis zo goed mogelijk door. Statushouders en asielzoekers kunnen in deze onrustige periode op onze steun blijven rekenen, we blijven urgente vragen behandelen. Maar we mijden gezondheidsrisico’s, onze dienstverlening is de komende tijd aangepast.
placeholder

We onderhouden het contact met cliënten bij voorkeur via telefoon, email en whatsapp. Als het nodig en mogelijk is, kan er een afspraak op kantoor gemaakt worden.

Dit betekent de volgende werkwijze voor de kantoren in gemeentes en de centrale opvang:
  • Er wordt niet langer gewerkt met open inloopspreekuren, dus mail of bel om een afspraak te maken;
  • VluchtelingenWerk scheidt urgente en niet-urgente zaken;
  • Er wordt bekeken of de vraag per telefoon (eventueel met tolk) of email/whatsapp/Skype etc. beantwoord kan worden;
  • Zo nodig wordt een afspraak gemaakt op kantoor (dit geldt alleen voor locaties die niet gesloten zijn);

Zo blijft het directe contact beperkt tot een minimum beperkt en zijn er geen volle wachtruimten. Mondkapjes dragen is gewenst!
Een aantal locaties zijn helaas gesloten. De teamleiders van deze locaties zijn per mail en telefoon bereikbaar voor alle (urgente) vragen.

Lessen en trainingen

Inburgeringslessen, PVT-workshops en andere trainingen gaan door, maar wel op een andere manier. De klaslokalen zijn ingericht om 1,5 meter afstand te houden in de les. Voor bepaalde niveaugroepen werden ook videolessen aangeboden die vergelijkbaar zijn met het reguliere inburgeringsonderwijs. VluchtelingenWerk bood ook online inburgeringscursussen. Dat geldde als formeel onderwijs op uren die door DUO gefactureerd worden. Het is mogelijk dat we als het COVID-19 virus zorgt voor nog strengere maatregelen dat we weer over moeten gaan op die wijze van les geven. Bekijk hier de informatie voor de cursisten over wat het online inburgeringsonderwijs inhoudt.

1-op-1 begeleiding door taalcoaches en participatiecoaches

Vrijwilligers hebben contact met hun maatje via Whatsapp, telefoon etc.

Informatie voor vluchtelingen

Voor meer informatie over het Coronavirus in meerdere talen, kijk op de de pagina Corona voor anderstaligen en laaggeletterden.