Gemeenten & Professionals, 1 mei 2019

VluchtelingenWerk Gorinchem zoekt versterking

VluchtelingenWerk Gorinchem heeft vorig jaar met de gemeente 35 statushouders gehuisvest en op weg geholpen. Er kwamen 723 bezoekers op onze spreekuren, onze juridische begeleiders hielden zich bezig met 22 dosssiers gezinshereniging. 24 nieuwe Gorkummers volgden via ons een participatieverklaringstraject, op onze leslocatie volgden 189 cursisten een inburgeringscursus. Ze werden daarbij begeleid door bijna tachtig vrijwillige klassenassistenten en taalcoaches.
placeholder

Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten. Daarvoor is VluchtelingenWerk op zoek naar vrijwilligers die een aantal uur per week kunnen helpen als ‘Begeleider Huisvesting’. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een gemeente. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van Begeleider Huisvesting wijs je nieuwe Gorkummers de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk!

Bureaucratie

Berhane Berih Habtemichael (34) vluchtte in 2014 vanuit Eritrea naar Nederland. Hij prijst de dag dat hij werd gekoppeld aan vrijwilliger Henny van VluchtelingenWerk die hem ongelooflijk goed op weg hielp. En tot de dag van vandaag blijft helpen.
‘Ik ben nu vier jaar in Nederland, ik doe veel zelf. Maar ik weet nog hoe moeilijk het in het begin was, ik heb erg moeten wennen aan de bureaucratie hier. Ik ben zo dankbaar dat Henny of andere vrijwilligers altijd bereid waren bij de moeilijkste formulieren mee te kijken’, aldus Berhane die inmiddels zelf ook vrijwilliger is bij ons. We kunnen hem altijd bellen om te komen helpen met tolken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers.

Bewonderenswaardig

‘Helemaal opnieuw moeten beginnen, in een nieuw land, in een vreemde taal. Ik zie van dichtbij hoe statushouders hun best doen hier snel mee te doen. Dat vind ik heel erg bewonderenswaardig’, zegt vrijwilliger Anne (46). ‘Ik vraag me wel eens af, hoe zou ik dat doen? Dit werk zet mij weer even met beide benen op de grond.’

Wie komt ons team versterken als Begeleider Huisvesting?
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/begeleider-huisvesting

Zie hier alle vacatures in Gorinchem:
https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/239693/content/vacatures?field_type_vacature_value=vrijwillig&field_gemeente_vac_ref_tid=Gorinchem