Gemeenten & Professionals, 3 mei 2019

VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland zoekt versterking

VluchtelingenWerk heeft vorig jaar 38 statushouders gehuisvest en op weg geholpen. Onze vrijwillige juridische begeleiders in Schouwen-Duiveland hielden zich bezig met 25 dossiers gezinshereniging en 25 nieuwkomers volgden onze workshops in het kader van de participatieverklaring.
placeholder

Ook dit jaar is er weer veel werk te verrichten. In juni, september en oktober 2019 verwachten we weer een aantal nieuwe statushouders in de gemeente. Daarvoor is VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland op zoek naar vrijwilligers en stagiaires die een aantal uur of dagen per week kunnen helpen als maatschappelijk begeleider,  begeleider huisvesting en/of budgetcoach.
Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een gemeente. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van maatschappelijk begeleider wijs je nieuwkomers de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk!

Bureaucratie

Futuwi Haile (49) vluchtte in 2013 vanuit Eritrea naar Nederland en kreeg in 2014 een woning in Zierikzee. Hij is erg dankbaar voor de hulp die hij  - en later ook zijn gezin - vanuit VluchtelingenWerk kreeg.
‘Ik ben nu zes jaar jaar in Nederland, ik doe veel zelf. Maar ik weet nog hoe moeilijk het in het begin was, ik heb erg moeten wennen aan de bureaucratie hier. Ik ben zo dankbaar dat de vrijwilligers  van VluchtelingenWerk altijd bereid waren bij de moeilijkste formulieren mee te kijken’, aldus Futuwi die inmiddels zelf ook vrijwilliger is bij ons. We kunnen hem altijd bellen om te komen helpen met tolken.

Wat krijg je er voor terug?

VluchtelingenWerk begeleidt al veertig jaar vluchtelingen van welkom naar werk, van aankomst naar toekomst. Als vrijwilliger doe je boeiend en zinvol werk en lever je een bijdrage aan een samenleving met verbeterde kansen voor nieuwkomers. Bij VluchtelingenWerk Schouwen-Duiveland kom je terecht in een enthousiast, gezellig en divers team dat je met open armen ontvangt. 

Bewonderenswaardig

‘Helemaal opnieuw moeten beginnen, in een nieuw land, in een vreemde taal. Ik zie van dichtbij hoe statushouders hun best doen hier snel mee te doen. Dat vind ik heel erg bewonderenswaardig zegt vrijwilliger Annemarie (46). ‘Ik vraag me wel eens af, hoe zou ik dat doen? Dit werk zet mij weer even met beide benen op de grond.’

Wie komt als vrijwilliger ons team van maatschappelijke begeleiders versterken?  https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland/vacatures/maatschappelijk-begeleider

Zie hier alle vacatures in Schouwen-Duiveland: https://www.vluchtelingenwerk.nl/node/239693/content/vacatures?field_type_vacature_value=vrijwillig&field_gemeente_vac_ref_tid=Schouwen-Duiveland%2C+Schouwen-Duiveland

Ook als derde - of vierdejaars student SW, SPH of SJD ben je bij ons van harte welkom voor een stage.
Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Ester Wisse, teamleidster locatie Schouwen-Duiveland: ewisse@vluchtelingenwerk.nl