Gemeenten & Professionals, 2 februari 2021

VluchtelingenWerk tekent Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering regio Rijnmond

25 taalaanbieders uit de regio Rijnmond hebben het Kwaliteitsconvenant Taal en Inburgering getekend. VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is daar een van. Met dit convenant willen de regiogemeenten en de taalaanbieders de kwaliteit van de inburgeringslessen waarborgen.
placeholder

Met het ondertekenen van het convenant verplicht VluchtelingenWerk zich om gedurende de looptijd te voldoen aan de eisen van het Kwaliteitsconvenant. Aanbieders/ondertekenaars gaan ermee akkoord dat de gemeenten hun onderneming screenen en verlenen de gemeente toestemming de kwaliteit van het lesprogramma te toetsen door (on)aangekondigde lesbezoeken van de Kwaliteitscontroleurs toe te staan en door mee te werken aan klanttevredenheidsonderzoek(en). In geval van verbeterpunten acteren aanbieders hier actief op door hun dienstverlening direct bij te stellen, te verbeteren of te vernieuwen.
Het Kwaliteitsteam Taal en Inburgering van de gemeente controleert de kwaliteit van het lesaanbod. De Kwaliteitscontroleurs monitoren of de aanbieders van taal- en inburgeringslessen de kwaliteit bieden die overeenkomt met de eisen van het Kwaliteitsconvenant. De te controleren onderwerpen zijn uitgewerkt in helder geformuleerde kwaliteitsaspecten.

Dit zijn de 16 gemeentes die deelnemen aan het convenant:
Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree- Overvlakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Hoeksche Waard, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne en Zuidplas.