Gemeenten & Professionals, 4 november 2014

VluchtelingenWerk Zuidvleugel zet zich in tegen laaggeletterdheid

Op dinsdag 21 oktober 2014 heeft Margriet ten Hove van VluchtelingenWerk Zuidvleugel het convenant van het Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden ondertekend. Het Bondgenootschap telt met de aansluiting van Vluchtelingenwerk 16 organisaties die zich inzetten voor (beter) lezen en schrijven.
placeholder

In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie. Zij hebben grote moeite met het invullen van formulieren, het begrijpen van brieven van de gemeente of het voorlezen aan hun (klein)kinderen. Vluchtelingen hebben door hun anderstalige achtergrond extra veel problemen met deze taken. Veel van hen zijn ook nog andersgeletterd, doordat hun moedertaal bijvoorbeeld Arabisch of Tigrinya is.

Vorig jaar september is het Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden opgericht om laaggeletterdheid effectief aan te pakken. Publieke en private partijen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk laaggeletterdheid in de regio Drechtsteden te voorkomen en te verminderen. De bondgenoten gaan laaggeletterdheid zichtbaarder maken, laaggeletterde cliënten doorgeleiden naar hulpverlening en cursussen, kennis met elkaar delen én hun eigen communicatie beter afstemmen op deze doelgroep. Het bondgenootschap wordt ondersteund door de Stichting Lezen en Schrijven, die in het hele land organisaties stimuleert om samen laaggeletterdheid te bestrijden.