Gemeenten & Professionals, 1 september 2015

Vredeswake in Leiden op 21 september

Maandag 21 september van 16:00-17:00 vindt de Vredeswake plaats op het Stadhuisplein in Leiden. Dit is een uur om stil te staan bij slachtoffers van verbaal en lichamelijk geweld hier in Nederland en op andere plekken in de wereld. Dit raakt ook onze doelgroep.
placeholder

VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord, locatie Leiden,  is bij de organisatie van de vredeswake betrokken. Er zal onder andere een vluchteling-voorlichter van onze organisatie spreken. Andere korte praatjes worden gehouden door wethouder  Roos van Gelderen, een spreker vanuit het Moskeeënplatform en tevens een spreker vanuit de Raad van Kerken. Tussendoor zal er muzikale begeleiding zijn van Eritrese muzikanten uit Waddinxveen.

Het thema dit jaar is Vrede Verbindt en er is extra aandacht voor moedige bruggenbouwers die zich inzetten voor vrede; een positieve invalshoek dus. Iedereen is welkom om aanwezig te zijn en met elkaar stil te staan bij de talloze slachtoffers van geweld, en bij de vaak naamloze dappere mensen die zich inzetten voor vrede in hun land.