, 10 april 2020

Inburgeraars dreigen door corona uit beeld te verdwijnen

Vluchtelingen die bezig zijn met hun inburgering, dreigen door de coronacrisis uit beeld te raken en een forse taalachterstand op te lopen. De aangepaste voorwaarden voor de inburgering die minister Koolmees vandaag bekend maakte, bieden daarvoor geen oplossing. Er zijn overbruggingsmaatregelen nodig die inburgeraars de zekerheid bieden dat ze later niet in de knel komen als ze online lessen volgen om hun taalniveau op peil te houden. Door het coronavirus blijven de leslokalen voorlopig gesloten.

Klaslokalen gesloten

Integratie begint bij het leren van de Nederlandse taal. Daarom is het van groot belang dat vluchtelingen zo snel mogelijk Nederlands leren. Dat doen ze in de inburgeringscursus. Daarvoor krijgen ze een lening van de DUO, die ze moeten terugbetalen als ze niet op tijd slagen voor het inburgeringsexamen. Maar door de coronacrisis blijven de klaslokalen gesloten. De lessen vinden nu zoveel mogelijk online plaats. Dat is belangrijk om het taalniveau op peil te houden, maar inburgeraars maken zo niet dezelfde voortgang die ze in de klas boeken.

Kiezen tussen kwaden voor inburgeraars

Omdat het inburgeringsbudget eindig is stopt een deel van de inburgeraars met hun cursus. Ze zijn bang later een hoge lening terug te moeten betalen, als het lesgeld op is en ze niet op tijd het niveau van de examens hebben behaald. Maar zonder het taalniveau op peil te houden zal men een grote inhaalslag moeten maken zodra de klaslokalen weer open gaan. Het is dus kiezen tussen kwaden, ten koste van de integratie.

Overbruggingsbudget nodig

Ook dreigt hierdoor een kwetsbare doelgroep zonder netwerk in Nederland uit beeld te verdwijnen. De inburgeringslessen hebben niet alleen een educatieve, maar ook een belangrijke maatschappelijke functie. Daarom vraagt VluchtelingenWerk minister Koolmees om een overbruggingsbudget voor inburgeraars om het onderwijs op afstand te kunnen bekostigen, zonder dat dit ten koste gaat van hun kans om op tijd en binnen hun budget in te burgeren.