Nieuws, 23 juni 2014

25 juni Manifestatie voor Eerlijk Kinderpardon in Den Haag

Op woensdag 25 juni 2014 vond er een grote manifestatie plaats op het Plein in Den Haag die opriep om tot een Eerlijk Kinderpardon te komen. Cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo kwamen om hun steun te betuigen voor de naar schatting 600 kinderen die onterecht buiten het Kinderpardon vallen. Kinderen die dat treft, strijden om de WK-Kinderpardonvoetbal Cup.

VluchtelingenWerk Nederland, Defence for Children, Stichting INLIA, Stichting LOS en Kerk in Actie hebben op 5 mei de campagne Eerlijk Kinderpardon gelanceerd. Inmiddels hebben meer dan 33.000 mensen de petitie getekend. De ondertekenaars willen dat álle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland waren voor hun achttiende en toen verblijfsvergunning hebben aangevraagd, mogen blijven. Nu vallen zo’n 600 kinderen buiten de boot, bijvoorbeeld omdat ze niet altijd onder het vereiste Rijkstoezicht hebben gestaan of omdat hun ouders de ‘verkeerde’ verblijfsvergunning hebben aangevraagd toen ze naar Nederland kwamen.

Burgemeesters vragen om oplossing
Ook 312 burgemeesters riepen Staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om een oplossing te zoeken voor de kinderen die in hun gemeenten geworteld zijn geraakt. Afgelopen dinsdag stemde de Tweede Kamer over verschillende moties die een oplossing dichter bij hadden kunnen brengen, maar helaas behaalden die geen meerderheid. Een aantal belangrijke moties is aangehouden tot begin juli.

WK-Kinderpardonvoetbal
Het gaat om kinderen zoals Shenjun die acht jaar geleden in Nederland werd geboren en al bijna net zolang in Odijk woont. Of Mina, die vijftien jaar geleden in Nederland werd geboren en al zijn hele leven in Den Haag woont. ''Ik wil gewoon als een Nederlands kind leven'', zegt Mina daarmee het gevoel van alle 600 in Nederland gewortelde kinderen verwoordend die met uitzetting worden bedreigd. Zij komen voetballen op 25 juni en spelen het WK-Kinderpardonvoetbal.

Maatschappelijk draagvlak
“De massale steun die we uit alle hoeken van de samenleving hebben mogen ervaren de afgelopen maanden, bewijst dat er groot maatschappelijk draagvlak is om deze kinderen een toekomst in Nederland te gunnen”, zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. “Dan kan het niet anders, of vroeg of laat moet ook Den Haag omgaan. Dat hopen we te bereiken door deze manifestatie voor de deur van de Tweede Kamer.”