Nieuws, 24 februari 2020

Afsluitingsregeling kinderpardon

We zijn hartstikke blij voor alle 569 kinderen die na jarenlange onzekerheid een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van de Afsluitingsregeling van het kinderpardon. Maar voor de 531 kinderen die nu niet in Nederland mogen blijven, is dit besluit erg zorgwekkend.

Geworteld

De bijna 600 kinderen die in Nederland mogen blijven, kunnen nu eindelijk verder werken aan hun toekomst in Nederland. Maar voor de kinderen die geen verblijfsvergunning hebben gekregen is het vooruitzicht somber. Mogelijke uitzetting kan hun ontwikkeling schaden. Na een jarenlang verblijf in Nederland zijn ook zij hier geworteld. Daarom kwam er nu juist de Afsluitingsregeling van het kinderpardon.


Vraagtekens bij afwijzingen

Ook blijkt dat een stuk minder kinderen een verblijfsvergunning hebben gekregen dan toenmalig staatssecretaris Harbers destijds inschatte. Er werd uitgegaan van zo’n 630 kinderen. Meer dan 60 kinderen hebben nu alsnog geen verblijfsvergunning gekregen. Daar zetten we onze vraagtekens bij.

Belang van het kind voorop

De aanvragen van de kinderen die niet in Nederland mogen blijven zijn om verschillende redenen afgewezen. Bijvoorbeeld omdat hun ouders een tijd niet onder het toezicht van het Rijk stonden. VluchtelingenWerk vindt dat kinderen niet de dupe van het handelen van hun ouders mogen worden. Een groot deel van de afgewezen kinderen gaat in bezwaar tegen de beslissing. Wij roepen staatssecretaris Broekers-Knol op het belang van het kind voorop te stellen bij het beoordelen van het aangetekende bezwaar.