Nieuws, 24 maart 2016

Asieladvocaten op verkenningsmissie naar Lesbos

Op 18 maart sloten de EU en Turkije een overeenkomst over de aanpak van de grote aantallen vluchtelingen dat Europa binnenkomt. Eén van de afspraken is dat vluchtelingen die aankomen in Griekenland worden teruggestuurd naar Turkije. Dat kan echter niet voordat ze een zorgvuldige asielprocedure met de mogelijkheid van beroep hebben gehad. Er zijn grote twijfels of dit in de praktijk ook gebeurt. Om dit te onderzoeken en te kijken of ze asielzoekers kunnen helpen met rechtsbijstand, zijn de Amsterdamse advocaten Wil Eikelboom en Flip Schüller sinds vandaag op Lesbos. VluchtelingenWerk ondersteunt deze snelle actie.

Checken of er rechtsbijstand is

Sinds 20 maart geldt voor alle vluchtelingen die vanuit Turkije de oversteek maken naar Griekenland, dat ze kunnen worden teruggestuurd naar Turkije. De asielaanvraag moet dan versneld in Griekenland worden verwerkt. Dit vormde aanleiding voor Eikelboom en Schüller (beiden advocaat bij Prakken d’Oliveira en de laatste tevens lid van de commissie strategisch procederen van VluchtelingenWerk Nederland) om af te reizen naar het Griekse eiland. ‘Het idee van de deal is dat de gearriveerde vluchtelingen rechtsbijstand krijgen,’ zegt Eikelboom. ‘We zijn bang dat dat niet gebeurt. Daarom gaan we kijken of de vluchtelingen inderdaad worden bijgestaan en wat wij kunnen doen.’

Slecht functionerend asielsysteem

De onduidelijkheid over het hoe en wat ter plekke speelt ook een rol bij deze missie: ‘Dat is een van de redenen dat we gaan. Het is moeilijk vanaf hier de vinger eronder te krijgen. Daarom gaan we op verkenningsmissie. Griekenland heeft al jarenlang geen functionerend asielsysteem waardoor weinig vluchtelingen bescherming krijgen. Het is dan ook de vraag hoe het land nu gaat zorgen dat er een zorgvuldige asielprocedure gaat komen.

Steun van VluchtelingenWerk

De asieladvocaten verblijven een paar dagen op het Griekse eiland. Hun inzet is pro bono. VluchtelingenWerk draagt bij aan de onkosten die de advocaten maken. 'Wij vrezen dat de vluchtelingen die in Griekenland aankomen niet of nauwelijks toegang tot rechtsbijstand krijgen en ze zonder pardon worden teruggestuurd naar Turkije. Er wordt een batterij aan mensen vanuit Europa naar Griekenland gestuurd, maar advocaten lijken daar maar amper onderdeel van uit te maken. Daarom vinden wij het belangrijk om deze missie te ondersteunen', aldus VluchtelingenWerk.

Grote bezwaren

VluchtelingenWerk heeft eerder aangegeven grote bezwaren tegen de deal te hebben, onder andere omdat Turkije niet als veilig derde land kan worden aangemerkt.

Lees hier onze eerdere reactie.