Nieuws, 13 december 2016

Belangrijke rechtszaak over humanitaire visa

Vandaag dient een belangrijke zaak bij de rechtbank in Den Haag over het verlenen van een zogenoemd humanitair visum aan vluchtelingen. Een humanitair visum is een visum om mee naar Nederland te reizen om daar asiel aan te kunnen vragen. Zo hoeft geen gevaarlijke reis te worden afgelegd en worden mensensmokkelaars buitenspel gezet. Hoewel de zaak over slechts een persoon  gaat, kan een beslissing in deze zaak grote gevolgen hebben voor andere asielzoekers.

Erbarmelijke situatie

De zaak draait om een jonge Syrische jonge vrouw, nu 21 jaar oud en oudste dochter in het gezin. Ze is getrouwd en heeft twee jonge kinderen. Haar vader is alleen als vluchteling naar Nederland gekomen. De rest van het gezin kon zich via gezinshereniging ook in Nederland vestigen. Maar de oudste dochter werd geweigerd. Omdat ze twee kinderen heeft zou zij volgens de IND niet meer afhankelijk zijn van haar ouders, en daarom geen recht hebben op gezinshereniging. Maar haar man is vermist geraakt, waardoor ze met haar twee jonge kinderen in Turkije bij kennissen terecht is gekomen. Ze weet te overleven doordat haar vader af en toe geld toestuurt. Maar haar situatie is erbarmelijk en biedt weinig perspectief.

Duidelijkheid

Inmiddels is haar man boven water en blijkt hij in Nederland een verblijfsvergunning asiel te hebben. Zij heeft hierdoor een aanvraag voor gezinshereniging kunnen doen, maar deze procedure duurt erg lang. Los van de vraag of deze gezinshereniging voor haar en haar kinderen op tijd komt, gaat het VluchtelingenWerk in deze zaak om het principiële karakter van het afgeven van humanitaire visa. Vluchtelingen die in eenzelfde situatie zitten zouden nu ook worden geweigerd. Een uitspraak van de rechter in deze zaak, kan duidelijkheid scheppen voor andere vluchtelingen.

Legale en veilige routes naar Europa

VluchtelingenWerk pleit voor het gebruik van veilige en legale routes naar Europa. Zo kunnen vluchtelingen veilig asiel aanvragen en staan mensensmokkelaars buitenspel. Een van de mogelijkheden hiertoe is een humanitair visum te verlenen om in Nederland een asielprocedure te doorlopen. Een humanitair visum is een aanvraag in persoon bij het consulaat van de desbetreffende lidstaat om visum aan te vragen voor kort verblijf met als doel het doorlopen van een asielprocedure in die staat. De vrouw in deze casus heeft hierom verzocht. De IND heeft haar aanvraag echter behandeld als ieder ander verzoek om een visum. Hierbij is miskend dat er verzocht is om een humanitair visum.

Uitspraak

Europese regelgeving maakt het wel degelijk mogelijk om op deze manier een humanitair visum aan te vragen. Mogelijk verplicht die regelgeving zelfs tot een afgifte van een humanitaire visum. Deze rechtzaak moet antwoord geven op die vraag. Op 13 december dient de zaak voor de Rechtbank Den Haag. De uitspraak is naar verwachting over ongeveer zes weken.

  • In Belgie kregen soortgelijke zaken veel aandacht in Belgische media
  • In 2014 is op initiatief van VluchtelingenWerk Nederland de Commissie Strategisch Procederen gestart. De commissie wordt gevormd door asieladvocaten en wetenschappers en heeft als doel Nederlandse regelgeving op het terrein van vluchtelingschap en bewijslastverdeling te toetsen aan het Europees recht. Dit doen we via het ondersteunen van procedures bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de EU. Het draait om het verkrijgen van helderheid in zaken met een principieel karakter en VluchtelingenWerk hoopt daarmee een beslissing te krijgen die voor grotere groepen asielzoekers van belang kan zijn.