Nieuws, 17 juni 2020

Beoordeel asielvergunningen Soedan niet opnieuw

Niet enkele, maar zo’n 100 verblijfsvergunningen van Soedanezen worden komende tijd door de IND opnieuw beoordeeld, blijkt uit onderzoek van Argos. Het gaat om vluchtelingen uit Darfur, Zuid-Kordofan en Blue Nile waar de veiligheidssituatie volgens het kabinet aanzienlijk verbeterd zou zijn. Maar hoewel de veiligheid in Soedan inderdaad is verbeterd, kan de situatie nog altijd op verschillende plekken (snel) escaleren. VluchtelingenWerk Nederland roept de staatssecretaris Broekers-Knol daarom op af te zien van de herbeoordelingen.

Beleid veranderd

Afgelopen januari maakte de staatssecretaris bekend asielvergunningen van vluchtelingen uit Darfur, Zuid-Kordofan en Blue Nile opnieuw te beoordelen en mogelijk in te trekken. Het gaat om vluchtelingen die een verblijfsvergunning kregen op grond van het feit dat de veiligheidssituatie in deze drie gebieden zo ernstig was dat daar niemand naar kon worden teruggestuurd. Dit zogenoemde 15c-beleid is sinds januari 2020 voor de drie regio’s in Soedan afgeschaft. De veiligheidssituatie zou in de drie gebieden aanzienlijk zijn verbeterd, zo schrijft de staatssecretaris in een ambtsbericht.

Situatie nog altijd zorgwekkend

Maar dat de situatie nog altijd snel kan escaleren, bewijst de situatie in West-Darfur. Na een paar relatief rustige jaren braken hier afgelopen december de hevigste onlusten sinds jaren uit. Meer dan 80 mensen werden gedood en 190 raakten gewond als gevolg van geweld tussen etnische Arabieren en Afrikanen. Ook Amnesty International meldt dat het geweld tegen burgers in Darfur voortduurt. Milities die banden met de Soedanese overheid hebben, zouden achter dit geweld zitten. Het geweld raakt voornamelijk burgers, die slachtoffer zijn van moord, mishandeling, seksueel geweld, plunderingen en het in brand steken van dorpen. Niet alleen de situatie in Darfur is zorgwekkend, ook in delen van Zuid-Kordofan en Blue Nile is de situatie onrustig. Sommige van de 17 zones van Zuid-Kordofan staan gedeeltelijk onder controle van rebellenbeweging SPLM-N. In Blue Nile heeft de SPLM-N controle over een groot deel van het grensgebied met Zuid-Soedan en Ethiopië. Er is een wapenstilstand, maar beide kanten zijn nog bewapend

Ga niet over tot herbeoordeling

VluchtelingenWerk is daarom van mening dat de situatie in Darfur en de andere twee gebieden niet zodanig is verbeterd dat tot intrekking van vergunningen kan worden overgegaan. De impact van een herbeoordeling is groot. Deze mensen zijn al jaren in Nederland, hebben hier een leven opgebouwd en zien nu dat de zekerheid die ze dachten te hebben van de een op de andere dag niet meer geldt. Door verblijfsvergunning van vaak goed geïntegreerde mensen opnieuw te beoordelen, breng je hen in diepe onzekerheid over hun toekomst. Dit terwijl de situatie waarvoor ze vluchtten niet noemenswaardig is veranderd.
Het is bovendien niet vanzelfsprekend dat de IND asielvergunningen opnieuw beoordeelt nadat de situatie in een land veiliger is dan voorheen. Zo werden asielvergunningen van vluchtelingen die uit door IS-gecontroleerde gebieden in Irak kwamen niet opnieuw beoordeeld toen IS was verdreven. VluchtelingenWerk roept staatssecretaris Broekers-Knol daarom met klem op Soedanese vluchtelingen uit deze gebieden te blijven beschermen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie