Nieuws, 3 juli 2014

Blij met advies ACVZ over onderzoek sporen martelingen

Nederland moet maatregelen nemen om slachtoffers marteling te herkennen in de asielprocedure, dat stelt de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). VluchtelingenWerk Nederland reageert positief op dit advies. Tot nu toe doet de overheid weinig met sporen van marteling bij asielzoekers. VluchtelingenWerk pleit er al jaren voor dat er onderzoek wordt gedaan naar littekens, fysieke en psychische klachten bij asielzoekers. Dit kan belangrijk bewijs zijn van de martelingen die zijn ondergaan hebben. Deze mensen krijgen nu lang niet altijd de bescherming die zij nodig hebben.

Verplicht medisch onderzoek


Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de staatssecretaris straks verplicht is om een medisch onderzoek in te stellen als er voldoende sterke aanwijzingen zijn dat een asielzoeker slachtoffer is geweest van marteling of andere ernstige vormen van geweld. VluchtelingenWerk voelt zich gesteund door deze conclusie. 'Vluchtelingen hebben veel meegemaakt. Soms zijn zij mishandeld, gemarteld of hebben posttraumatisch stress syndroom', legt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland uit. 'Zij dragen het bewijs hiervan op hun lichaam, maar de overheid kijkt hier amper naar.' VluchtelingenWerk gaat er vanuit dat de staatssecretaris het advies ter harte neemt en aanpassingen maakt in het beleid.

Adviescommissie Vreemdelingenzaken

Staatssecretaris Teeven had de ACVZ gevraagd een advies uit te brengen over hoe om te gaan met de nieuwe Europese regels over sporen van marteling.
Het advies is hier te lezen.