Nieuws, 14 januari 2015

Demonstrerende Oeigoeren krijgen bescherming

Oeigoeren die in Nederland deelgenomen hebben aan een demonstratie die de Chinese autoriteiten beschouwen als gericht tegen China, lopen gevaar bij terugkeer. Zo oordeelde de Afdeling, de hoogste bestuursrechter in Nederland, onlangs. Uit deze belangrijke uitspraak volgt dat Oeigoeren die in Nederland hebben deelgenomen aan dergelijke demonstraties of andere politieke activiteiten een asielvergunning moeten krijgen. Naar schatting betreft dit enkele tientallen Oeigoerse asielzoekers.

Aanwezigen bij demonstraties

De IND vond dat het deelnemen aan, of aanwezig zijn bij een demonstratie die de Chinese autoriteiten beschouwen als tegen de Chinese staat gericht, onvoldoende was voor bescherming. Dit omdat je niet zomaar kon aannemen dat de Chinese autoriteiten daarvan op de hoogte zijn. De Afdeling ging niet mee in deze redenering van de IND en oordeelde op basis van het jaarverslag van de AIVD dat China Oeigoeren in Nederland in de gaten houdt.

Situatie verslechterd

Ook erkent de Afdeling in deze uitspraak dat de situatie voor Oeigoeren verslechterd is. Uit recente landeninformatie blijkt eveneens dat de religieuze repressie in Xinjiang lijkt toe te nemen.

Automatisch politieke vijand

Amnesty International en VluchtelingenWerk stellen in een rapport in 2013 over risico's bij gedwongen terugkeer van Oeigoeren, dat Oeigoerse asielzoekers door China worden beschouwd als politieke vijand en een reëel risico lopen op ernstige mensenrechtenschendingen bij gedwongen terugkeer. De Zweedse ambassade stelt bovendien dat ook een ‘gewone’ Oeigoer automatisch een politieke vijand van China en de Communistische partij is op het moment dat hij zijn land ontvlucht. De Afdeling heeft zich in deze zaak niet uitgesproken over of Oeigoeren die niet gedemonstreerd hebben ook gevaar lopen.

VluchtelingenWerk vindt dat het beleid voor Oeigoeren naar aanleiding van deze uitspraak moet worden aangepast.