Nieuws, 21 oktober 2019

Door Nederland uitgezette asielzoeker al 1 jaar in Bahreinse cel

De Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh zit deze week al een jaar in een Bahreinse cel. Vorig jaar is hij direct nadat hij door Nederland is uitgezet naar Bahrein gearresteerd, bij aankomst op het vliegveld op 20 oktober 2018. Sindsdien is hij tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld en is deze straf ook in hoger beroep bevestigd. Daarbovenop is hij ook nog tot 5 jaar veroordeeld, voor aan terrorisme gerelateerde handelingen.  Beschuldigingen over terrorisme worden in Bahrein gebruikt tegen de oppositie.
placeholder

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd

VluchtelingenWerk en Amnesty voerden het afgelopen jaar actie voor Ali Mohammed. Ondertussen zijn meerdere kamervragen gesteld en er is een klacht bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens ingediend omdat zijn asielverzoek onzorgvuldig is beoordeeld. Daarnaast deed de staatssecretaris de toezegging om onderzoek te laten doen naar deze zaak. Ondanks deze acties zit hij nog steeds in een zeer penibele situatie en zijn de vooruitzichten niet goed. VluchtelingenWerk staat nu stil bij dit intrieste jubileum en blijft voor en achter de schermen aandacht vragen voor de zaak van Ali Mohammed. Het is onmenselijk dat hij ten onrechte levenslang in de cel zit.