Nieuws, 3 juli 2019

Geen verbetering voor bedreigde Afghaanse tolken

Uit onderzoek van het ministerie van Defensie blijkt dat er fouten zijn gemaakt bij de procedure die bedreigde Afghaanse tolken bescherming moet bieden. Minister Bijleveld heeft visa verstrekt voor een aantal tolken om in Nederland asiel aan te kunnen vragen. Toch blijft het vrijwel onmogelijk voor bedreigde tolken om asiel te krijgen. VluchtelingenWerk maakt zich ernstig zorgen om hun veiligheid en vraagt om concrete verbeteringen die een herhaling van zetten in de toekomst moeten voorkomen.
placeholder

In de steek gelaten

Het Nederlands Dagblad berichtte onlangs dat Afghaanse tolken die worden bedreigd door hun werk voor Nederlandse militairen zich in de steek gelaten voelen. Ze worden door Taliban en IS gezien als spionnen en verraders. Ze blijken tevergeefs bij de Nederlandse ambassade aan te kloppen voor hulp. Volgens het Nederland Dagblad zouden al vier tolken zijn vermoord, en een kwart zou inmiddels zijn ondergedoken. Minister Bijleveld erkent nu dat er ’dingen mis zijn gegaan’, maar heeft de vergeefse hulpvragen niet kunnen verifiëren. VluchtelingenWerk vindt het schokkend dat tolken mogelijk in levensgevaar zijn gekomen of zelfs zijn vermoord en niet zijn geholpen door de ambassade.

Bescherming allesbehalve gegarandeerd

Ondanks alle signalen erkent de Nederlandse overheid niet zonder meer dat de Afghaanse tolken gevaar lopen. Eerder deze week werden de tolken in het nieuwe beleid voor Afghaanse asielzoekers aangemerkt als ‘risicogroep’. Dit houdt in dat zij alsnog zelf met bewijsmateriaal moeten komen dat aantoont dat zij specifiek gevaar lopen. Dit is vaak onmogelijk. In de praktijk worden asielaanvragen van Afghaanse tolken vaak afgewezen. Zonder erkenning dat zij door hun werkzaamheden op zichzelf al in gevaar zijn gekomen is hun bescherming allesbehalve gegarandeerd.