Nieuws, 28 oktober 2014

Goed nieuws over gezinshereniging

Het gezinsherenigingsbeleid wordt weer iets verbeterd. Tot nu toe was het zo dat een (inmiddels) meerderjarig kind niet mee mocht naar Nederland met de rest van het gezin om zich te voegen bij een ouder die al eerder naar Nederland vluchtte. Het kind was op het moment dat de ouder vluchtte dan nog 17 jaar en werd tijdens de procedure meerderjarig. Dat aan deze situatie nu een einde lijkt te komen, vindt VluchtelingenWerk goed nieuws.

Hartverscheurend


VluchtelingenWerk drong al langer aan op het wijzigen van dit beleid. "We zien in de praktijk hoe hartverscheurend het is voor ouders dat alleen hun (net) meerderjarige kind in een onveilig vluchtelingenkamp moet achterblijven", zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk Nederland.
Staatssecretaris Teeven kondigde deze beleidswijziging afgelopen vrijdag aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Alsnog aanvraag indienen

De beleidswijziging betekent ook waarschijnlijk ook goed nieuws voor de kinderen die de afgelopen jaren waren afgewezen onder het strikte beleid om de gezinsband vast te stellen met gehoren. Vorig jaar werd dit beleid versoepeld en alsnog DNA-onderzoek aangeboden. Kinderen die inmiddels meerderjarig waren geworden, konden daar niet van profiteren omdat tegelijkertijd het beleid voor meerderjarige kinderen werd aangescherpt. Nu kunnen zij alsnog een aanvraag indienen. Wel moet dan vast staan dat het kind niet inmiddels een eigen huishouden voert, bijvoorbeeld wanneer het kind gehuwd is.

Noodzaak tot wijzigen

De staatssecretaris was genoodzaakt het beleid te wijzigen na een uitspraak van de Raad van State en jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.
Voor kinderen die meerderjarig waren op het moment dat hun ouder vluchtte blijft het strikte beleid dat hereniging alleen bij uitzondering mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer het kind gehandicapt is en daarom afhankelijk is van de ouders. VluchtelingenWerk vindt dat bij meerderjarige kinderen ook rekening gehouden moet worden met de onveilige situatie, zeker als zij alleen moeten achterblijven. Dit punt heeft VluchtelingenWerk ook ingebracht voor het overleg in de Tweede Kamer over dit onderwerp op woensdag 29 oktober.