Nieuws, 23 maart 2021

Griekse kustwacht beschuldigd van verdrinking vluchtelingen of migranten

De Griekse kustwacht zou zeven vluchtelingen of migranten geboeid én zonder reddingsvest de zee in hebben gejaagd.
placeholder

Dat beweert de Turkse kustwacht in een verklaring. Drie mensen zijn hierbij om het leven gekomen, meldt de Turkse minister van Buitenlandse Zaken. Wij roepen premier Rutte op; aan te dringen bij de Europese Commissie om de exacte feiten te onderzoeken. Ook moeten EU-leiders ingrijpen om deze 'pushbacks' per direct te stoppen en afspraken met elkaar te maken over een humaan Europees asielbeleid.

De Grieken zouden alle spullen van deze zeven mensen hebben afgepakt. En hen met tie-wraps geboeid, zonder reddingsvest of boot, terug de zee in hebben geduwd. De Turkse kustwacht meldt dat drie mensen zijn overleden. Eén drenkeling wordt nog vermist.

Pushbacks op zee

Wij zien steeds meer serieuze beschuldigingen waarbij de Griekse kustwacht zich schuldig maakt aan zogenoemde pushbacks. Pushbacks houden in dat vluchtelingen zonder enige procedure worden teruggeduwd naar Turkije. Dit is in strijd met het vluchtelingenrecht, omdat zij mogelijk niet veilig zijn in het land waar zij van wegvluchten. In het verleden werden vooral mensen bij de landsgrens van Turkije teruggestuurd. Steeds vaker vindt dit ook op zee plaats. Met verregaande gevolgen. In december 2020 verschenen nog beelden online van de Griekse marine die vluchtelingen terug de zee op sleept. 

VluchtelingenWerk maakt zich ernstig zorgen over de steeds grovere wijze waarop mensenrechten worden geschonden langs de Griekse kust. Mensen worden letterlijk de dood ingejaagd. Wij vinden dat alle verzamelde beelden en getuigenissen onderzocht moeten worden door de Europese Commissie.

Onderzoek is niet genoeg

Er is ontzettend veel bewijs dat pushbacks al een langere tijd plaatsvinden. Begin maart is er bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een pushback-zaak tegen Griekenland aangespannen. Waarbij twee minderjarige Afghaanse jongens (15-16 jaar) door de Griekse kustwacht op een vlot de zee op zijn geduwd. Wij vinden daarom dat het niet alleen bij een onderzoek naar dit nieuwe signaal moet blijven. Dat pushbacks plaatsvinden is een uitkomst van de falende EU-Turkijedeal, die als doel heeft zoveel mogelijk vluchtelingen buiten Europa te houden. 

Als gevolg van die deal zitten duizenden asielzoekers vast op de Griekse eilanden. Het is duidelijk dat Griekenland de grote hoeveelheid asielaanvragen niet aankan en extreme maatregelen neemt om mensen buiten de grens te houden. Voor het eerst horen wij nu dat mensen zonder reddingsvest of boot de zee in zijn gejaagd en zijn verdronken. Hoe ver moet dit gaan voordat de EU eindelijk ingrijpt?

Kijk niet langer weg

Wij roepen premier Rutte op niet langer weg te kijken van deze gruwelijke mensenrechtenschendingen. Er moeten afspraken worden gemaakt voor een humaan asielbeleid in Europa. Zodat het recht blijft bestaan om bescherming aan te kunnen vragen in Europa. Ook moet er nu echt een einde komen aan pushbacks. Het wordt tijd dat Europese leiders zich solidair opstellen en vluchtelingen eerlijk verdelen over de Europese lidstaten.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie