Nieuws, 15 september 2017

Het nieuwe kabinet en vluchtelingenbescherming

Stukje bij beetje lijken de contouren van een nieuw regeerakkoord zichtbaar te worden. De formerende partijen zijn het naar verluid eens over een nieuwe bed-bad-brood-regeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers en over het sluiten van migratiedeals.

Bed bad brood

Volgens de NOS houden de plannen in dat er verspreid over Nederland acht opvanglocaties komen waar gemeenten uitgeprocedeerde asielzoekers naar toe kunnen sturen. Het beleid op deze locaties zou erop gericht zijn dat de asielzoeker binnen twee maanden na afwijzing terugkeert naar land van herkomst.

VluchtelingenWerk vindt dat het bieden van bed, bad en brood de humane ondergrens IS voor deze groep. Naast bed, bad en brood is ook intensieve begeleiding essentieel om belemmeringen voor terugkeer weg te nemen of om een ander perspectief te vinden. Onze ervaring leert dat dit meer tijd kost dan twee maanden. Terugkeren doe je niet vanaf de straat.

Migratiedeals

Ook zouden VVD, CDA, D66 en CU het eens zijn over nieuwe migratiedeals, naar het voorbeeld van de Europese deal met Turkije. Dit vanuit de gedachte dat meer opvang in de regio leidt tot minder bootjes op de Middellandse zee. Premier Rutte zou namens Nederland gaan pleiten voor meer deals met landen waar veel vluchtelingen en migranten vandaan komen. Voorwaarde die daarbij gesteld wordt, is dat de deals moeten voldoen aan internationale afspraken.

VluchtelingenWerk constateert dat bij het sluiten van dergelijke deals de bescherming van vluchtelingen geen prioriteit heeft. Het afweren van migranten en het uitbesteden van verantwoordelijkheden staat hier juist centraal. We hebben donderdagavond in een reportage van de NOS kunnen zien hoe de Turkije deal in de praktijk uitpakt. De omstandigheden voor vluchtelingen in het kamp Moria op Lesbos zijn erbarmelijk. [link uitzending]. VluchtelingenWerk vindt dat Nederland en de andere Europese landen ook zelf hun verantwoordelijkheid voor vluchtelingenbescherming moeten nemen. Door onder andere in te zetten op het creëren van veilige routes, waardoor vluchtelingen op een veilige en legale manier bescherming binnen de EU kunnen vragen en krijgen.