Nieuws, 3 februari 2021

Inburgeraars in de knel door coronacrisis

Door het stilleggen van de inburgeringsexamens dreigen duizenden vluchtelingen in de knel te komen. Daarover slaat VluchtelingenWerk vandaag alarm in een brief aan de Tweede Kamer en bij RTL Nieuws. Door de coronacrisis kunnen vluchtelingen het verplichte examen niet afleggen en moeten ze langer lessen volgen om hun taalniveau op peil te houden. Maar voor veel inburgeraars komt het einde van hun inburgeringsbudget in beeld.
placeholder

Examens geschrapt

Het gaat naar schatting om zo'n 15.000 inburgeraars, waarvan een groot deel als vluchteling naar Nederland is gekomen. Zij zijn verplicht om binnen drie jaar alle vijf examenonderdelen met succes te behalen. Maar vanwege de corona-maatregelen is het al maanden niet mogelijk om examen te doen. Dit kan ook verregaande gevolgen hebben bij het aanvragen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.

Taalniveau op peil houden

In afwachting van het examen proberen inburgeraars hun taalniveau via online lessen zo goed mogelijk op peil te houden. Maar dit gaat vaak minder goed dan klassikale lessen. En hoe langer het examen op zich laat wachten, hoe meer inburgeraars door hun inburgeringsbudget heen raken. Zij kunnen dan geen lessen meer volgen, en lopen het risico later alsnog te zakken voor het examen.

Corona-noodbudget

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het inburgeringsbeleid. In een brief aan de Tweede Kamer pleit VluchtelingenWerk voor een 'corona noodbudget' om in afwachting van het examen toch lessen te kunnen blijven volgen. Ook is er een actieplan nodig om de leerachterstanden in het inburgeringsonderwijs vanwege het coronavirus weg te werken.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie