Nieuws, 8 december 2015

Kabinet negeert noodzaak hervestiging vluchtelingen

Tot 2019 doet het kabinet niets extra's aan hervestiging van vluchtelingen, valt op te maken uit een brief van staatssecretaris Dijkhoff aan de Tweede Kamer over het beleidskader 2016 – 2019. Jasper Kuipers, adjunct directeur van VluchtelingenWerk Nederland, vindt deze keuze in het licht van de huidige vluchtelingenproblematiek onbegrijpelijk.

Gemiste kans

De noodzaak voor het hervestigen van de meest kwetsbare vluchtelingen in de regio is nog nooit zo hoog geweest. De UNHCR heeft vastgesteld dat wereldwijd meer dan 1 miljoen vluchtelingen in aanmerking komen voor hervestiging. VluchtelingenWerk vindt het een gemiste kans, en ook uitermate teleurstellend dat het kabinet blijft vasthouden aan 500 te hervestigen vluchtelingen per jaar. Al tientallen jaren biedt Nederland jaarlijks zo'n 500 kwetsbare vluchtelingen via deze weg bescherming. Het quotum is nog nooit verhoogd. “Dat het kabinet hier nu aan vasthoudt is bovendien ook in strijd met de onlangs  gepresenteerde kabinetsvisie waarin hervestiging samen met opvang in de regio juíst als oplossing werd gepresenteerd”, stelt Kuipers. “Daarnaast zou Nederland juist nu het goede voorbeeld moeten geven met het Nederlandse EU voorzitterschap in het vooruitzicht”.

Andere landen stimuleren

Duurzame oplossingen voor de vluchtelingenproblematiek zijn noodzakelijk. Om dit te bereiken zou Nederland het quotum van 500 per jaar substantieel moeten verhogen. En daarnaast zouden andere landen, die nog geen hervestigingsprogramma hebben, moeten worden gestimuleerd dit op te gaan pakken.

Over hervestiging

De meeste vluchtelingen worden opgevangen in de herkomstregio, vaak de armste landen in de wereld. Ze verblijven daar soms jarenlang in een uitzichtloze situatie: terugkeer naar hun eigen land is (nog) niet mogelijk en ze kunnen geen nieuw bestaan opbouwen in het land waar ze verblijven. Hervestiging naar een ander land is voor deze vluchtelingen vaak het laatste redmiddel. De UNHCR bepaalt welke vluchtelingen het meest kwetsbaar zijn en voor hervestiging in aanmerking zouden moeten komen. Dat zijn bijvoorbeeld vluchtelingen met ernstige gezondheidsproblemen, minderheidsgroeperingen of alleenstaande vrouwen met kinderen.

 

Lees hier de brief van staatsecretaris Dijkhoff.