Nieuws, 29 januari 2015

Linda en Abedullah directeur-voor-één-dag bij VluchtelingenWerk

Vandaag zaten scholieren Linda en Abedullah via JINC een dagje op de stoel van onze directeur Dorine Manson. JINC helpt jongeren van 8 tot 16 jaar met een sociaaleconomische achterstand aan een goede start op de arbeidsmarkt. Dit project 'Baas van morgen' geeft kinderen de kans om hun perspectief te verbreden, door ze een 'bliksemstage' als directeur van een organisatie te laten meemaken. Dorine Manson: “Als betrokken burger, directeur bij een maatschappelijke organisatie als VluchtelingenWerk Nederland én als bestuurslid van JINC kon ik natuurlijk niet achterblijven bij dit mooie initiatief om VMBO leerlingen te laten ervaren wat het is om voor een dag baas van een organisatie te zijn.”

Vraagstuk

Linda en Abedullah bogen zich over het vraagstuk hoe VluchtelingenWerk er voor kan zorgen dat ze binnen een bepaalde termijn een nieuwe collega met een verstandelijke beperking in dienst hebben genomen. Aan het einde van de dag hebben ze VluchtelingenWerk hierover geadviseerd. Ze hebben onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid, het mogelijke takenpakket en de aard van de begeleiding die nodig zou zijn. Met ondersteuning van een speciaal hiervoor samengesteld managementteam kwamen ze tot het advies dat het mogelijk haalbaar en uitvoerbaar is. Ze benadrukten het belang van goede begeleiding voor de organisatie en de nieuwe medewerker zelf.

Over JINC

JINC vindt dat ieder kind een eerlijke start op de arbeidsmarkt verdient. Ze helpen kinderen van 8 tot en met 16 jaar door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over ondernemerschap. Hiermee worden jaarlijks ruim 30.000 leerlingen van de basisschool en het vmbo bereikt. Het doel: een juiste studiekeuze, minder kans op schooluitval en beter zicht op werk. JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven.

Foto: het speciaal voor deze dag samengestelde managementteam, met Linda en Abedullah