Nieuws, 3 november 2020

Meer woonruimte nodig door achterstanden bij IND

Door een forse achterstand bij de IND is er volgend jaar meer woonruimte nodig voor vluchtelingen. Er is extra inzet van gemeenten nodig om 27.000 vluchtelingen te huisvesten. Ook neemt de druk op asielzoekerscentra toe en wordt er mogelijk opnieuw gezocht naar noodopvanglocaties. VluchtelingenWerk Nederland waarschuwt dat alternatieve vormen van huisvesting de integratie niet in de weg mogen staan. Ook zijn structurele verbeteringen bij de IND noodzakelijk om onnodige schommelingen in de benodigde woonruimte te voorkomen. Het gebruik van noodopvang moet koste wat het kost worden voorkomen.

Langer wachten op asielprocedure

Door bezuinigingen op de Immigratie- en Naturalisatiedienst moesten kansrijke asielzoekers sinds 2018 veel langer wachten op hun asielprocedure. Veel vluchtelingen wachten al zo'n twee jaar op een beslissing over hun asielverzoek. Daardoor moesten veel vluchtelingen in 2019 en 2020 langer in een asielzoekerscentrum blijven wonen, en ontstond een groot tekort aan opvangplekken. Nu de IND bezig is met een inhaalslag zullen naar verwachting meer vluchtelingen eindelijk een verblijfsvergunning krijgen. Zij moeten dan zo snel mogelijk het asielzoekerscentrum verlaten. Zij krijgen vaak een sociale huurwoning toegewezen in een gemeente. Pas dan kunnen ze beginnen met het verwerken van de heftige gebeurtenissen waarvoor ze zijn gevlucht, en beginnen met het leren van de taal, het opbouwen van een netwerk en het zoeken naar werk.

Creatieve oplossingen

Door de problemen bij de IND wordt die druk volgend jaar groter. Het vinden van genoeg woonruimte zal een uitdaging zijn voor veel gemeenten. In 2016 bleek dat het met creatieve oplossingen wel mogelijk is om in korte tijd meer woonruimte te scheppen: toen zijn in één jaar ruim 40.000 statushouders gehuisvest. We begrijpen dat het een grote opgave zal worden om de komende tijd voor alle statushouders een normale woning te vinden. Er zal vaker naar creatieve oplossingen gezocht moeten worden om genoeg woonruimte te vinden. Maar die mogen niet ten koste gaan van de mogelijkheid om te integreren. Daarvoor is het belangrijk dat vluchtelingen niet apart van Nederlanders worden gehuisvest.

Zorgen over opvang

VluchtelingenWerk Nederland maakt zich grote zorgen om het scenario waarin crisisnoodopvang weer moet worden aangewend om vluchtelingen op te vangen. Dat een nieuw opvangtekort op de loer ligt is al lang bekend vanwege de achterstanden bij de IND en de coronamaatregelen die ook meer capaciteit kosten. Hier blijkt nu onvoldoende rekening mee te zijn gehouden. Het kabinet laat vandaag weten dat ‘het programma van eisen op opvanglocaties tegen het licht wordt gehouden’ en daar schrikken wij van. De kwaliteit van de opvang is op dit moment al minimaal. Asielzoekers leven met veel mensen in kleine ruimtes, met gedeelde voorzieningen en weinig privacy. Deze standaard kan en mag wat ons betreft niet verder naar beneden worden gehaald.

Oproep aan kabinet

VluchtelingenWerk roept gemeenten op bij het zoeken naar oplossingen rekening te houden met voldoende mogelijkheden om te integreren, en vraagt het kabinet om een structurele oplossing voor de problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Door asielverzoeken binnen de wettelijke termijn te behandelen worden gemeenten niet geconfronteerd met onnodige schommelingen in de taakstelling huisvesting. En kunnen vluchtelingen sneller integreren en een nieuw leven in Nederland opbouwen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie