Nieuws, 9 juli 2019

Nederland dreigt vier kinderen uit te zetten naar Afghanistan

Vanmiddag dreigen vier broertjes en hun ouders uitgezet te worden naar Afghanistan, een land in oorlog en een van de meest onveilige plekken ter wereld. VluchtelingenWerk is verbijsterd dat Nederland nog steeds Afghaanse vluchtelingen uitzet, zeker wanneer het kinderen betreft. Het gezin verblijft inmiddels bijna vier jaar in Nederland en behoort tot een minderheidsgroep uit een extra gevaarlijk gebied in Afghanistan. De belangen van de kinderen zijn in het geheel niet gewogen in deze zaak. Elf kinder- en mensenrechtenorganisaties, waaronder VluchtelingenWerk Nederland, roepen de Nederlandse overheid op om te stoppen met het detineren en uitzetten van Afghaanse vluchtelingen. In het bijzonder roepen wij op om de vier broertjes en hun ouders vrij te laten.
placeholder

Afghanistan niet veilig genoeg voor gedwongen terugkeer

Volgens de Afghaanse minister van Migratie en Immigratie is het niet veilig genoeg voor terugkeer. Aanslagen en geweld, van alle partijen, nemen toe waardoor veel burgers omkomen. Afghanistan is het strijdtoneel van de Taliban, IS en Al Qaida aan de ene kant en het Afghaanse regeringsleger en de NAVO troepen aan de andere kant. Burgers zitten hiertussen klem. Het ambtsbericht Afghanistan van het Ministerie van Buitenlandse zaken beschrijft dat er in 2018 10.993 burgerslachtoffers vielen, waarvan 3.804 doden. Dit is een toename ten opzichte van 2017 met 11 procent. Het recente rapport van European Asylum Support Office van 12 juni 2019 laat opnieuw zien dat de situatie in Afghanistan gestaag blijft verslechteren. Sinds het begin van de terugtrekking van buitenlandse troepen (2012) hebben opstandelingen de Afghaanse troepen steeds vaker aangevallen.

Gevaarlijke omstandigheden voor kinderen

Uit het Kinderambtsbericht Afghanistan van UNICEF blijkt dat kinderen in Afghanistan in zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden opgroeien. Het systeem van kinderbescherming kan kinderen onvoldoende bescherming bieden tegen geweld, misbruik, kindhuwelijken, kinderarbeid of rekrutering als kindsoldaat. Meer dan een kwart van alle burgerslachtoffers is kind. Een rapport van Save the Children onderschrijft dit beeld.

Verbijstering over uitzetten gezinnen

Nederland zit in de achterhoede als het gaat om toekenningspercentages van verblijfsaanvragen voor mensen uit Afghanistan. In Nederland schommelt dit percentage rond de 35%, terwijl dit in andere landen veel hoger ligt. Zo kent Italië een toekenningspercentage van 98.4%, Slovenië 77.7%, Frankrijk 66,9% Duitsland 52.2% en België 50,6%. Nederland, Denemarken en Noorwegen zijn de enige landen in Europa die gezinnen met kinderen uitzetten. Nog steeds is Afghanistan volgens de Global Peace Index het meest gewelddadige land ter wereld. VluchtelingenWerk is verbijsterd dat het beleid voor Afghanistan nog niet is aangepast en er daadwerkelijk gezinnen met kinderen worden uitgezet.

  • Update 17.00 uur:  De NOS meldt dat het gezin inmiddels is uitgezet naar Afghanistan
  • Dit bericht wordt ondersteund door Amnesty International, Cordaid, Defence for Children, Don’t Send Afghans Back, INLIA, Kerk in Actie, Stichting LOS, Oxfam Novib, PAX, Save the Children en VluchtelingenWerk Nederland.