Nieuws, 6 november 2018

Nieuw burgerinitiatief #eigeland over verruiming kinderpardon

Vele honderden kinderen die geworteld zijn in Nederland komen niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Daarmee is en blijft het huidige Kinderpardon een dode letter. Kinderen van asielzoekers die vaak jaren in Nederland zijn, wordt daarmee een kans op een goede toekomst ontnomen. VluchtelingenWerk Nederland steunt daarom het nieuwe burgerinitiatief van Tim Hofman en zijn programma #boos om het Kinderpardon te verruimen. Dit burgerinitiatief is inmiddels meer dan 200.000 keer ondertekend.
placeholder

Wat vinden wij?

Binnen de huidige Kinderpardonregeling is afgesproken dat kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, in Nederland mogen blijven, mits is voldaan aan strenge eisen. Achtergrond van dat principe is dat kinderen die hier langer dan vijf jaar zijn, schade in hun ontwikkeling kunnen oplopen als zij worden uitgezet naar een voor hen inmiddels vreemd, soms volledig onbekend land. Als een uitgeprocedeerd gezin na vijf jaar nog steeds in Nederland is, moet het belang van het kind voorop staan. Uit humanitaire overwegingen èn op basis van het internationaal verdrag voor de rechten van het kind.

'Meewerkcriterium' werkt tegen

In de praktijk zien we echter dat vrijwel iedere aanvraag voor het Kinderpardon nu wordt afgewezen. Dat komt onder andere door het ‘meewerkcriterium’ dat eist dat het gezin zich in die vijf jaar actief en regelmatig moet hebben gemeld bij de dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) en zich heeft ingespannen voor vertrek. VluchtelingenWerk meent dat dit meewerkcriterium veel te streng wordt toegepast. Als iemand nog geen zekerheid heeft dat hij veilig kán terugkeren, kan niet tegelijkertijd worden verwacht dat hij vertrekgesprekken met de DT&V voert of naar de ambassade gaat voor het verkrijgen van reisdocumenten.

In beeld bij wie?

Een tweede criterium om in aanmerking te komen voor het Kinderpardon is dat het kind voldoende in beeld moet zijn geweest bij het Rijk. In de uitwerking wordt dit toezicht beperkt tot nationale instanties zoals de IND of de Vreemdelingenpolitie. Dit is een te smalle interpretatie volgens VluchtelingenWerk: kinderen die in beeld zijn geweest bij andere instanties zoals gemeenten, scholen of maatschappelijke organisaties worden nu onterecht buiten de regeling gehouden. De Tweede Kamer heeft het kabinet, mede op initiatief van D66 en de ChristenUnie, eerder al opgeroepen tot een verruiming van het Kinderpardon. VluchtelingenWerk vindt dat het tijd is dat de regering hier uitvoering aan geeft.