Nieuws, 12 februari 2020

Nieuwe noodopvang aan kabinet zelf te wijten

Voor het eerst sinds de opvangcrisis van 2015 kijkt het COA weer naar evenementenhallen voor de opvang van asielzoekers. Ondanks een halvering van het aantal asielverzoeken van destijds is er opnieuw geen plek meer in asielzoekerscentra. Door problemen bij de IND wachten al bijna 9.000 asielzoekers in de opvang op de start van hun asielprocedure. Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland: “Dit is geen overmacht maar onkunde. Dit kabinet heeft geen controle meer over de uitvoering van het asielbeleid en maakt de uitvoering daarvan met nieuwe maatregelen onmogelijk.
placeholder

Evenementenhal met stapelbedden

Opvang in noodopvanglocaties, zoals sport- en evenementenhallen, is een laatste redmiddel in tijden van crisis. In deze grootschalige locaties zijn de meest basale voorwaarden zoals veiligheid, privacy en toegang tot gezondheidszorg niet goed te organiseren. Choho: “Het regelen van fatsoenlijke opvang is wel het minste wat we kunnen doen voor vluchtelingen die bij ons aankloppen voor bescherming. Zij hebben een lange reis achter de rug en hebben vaak vreselijke gebeurtenissen te verwerken. Dat doe je niet in een massale evenementenhal met rijen stapelbedden.”

Eindeloos wachten

VluchtelingenWerk waarschuwde in 2018 al dat noodopvang weer nodig zou zijn als het kabinet de wachttijd voor de asielprocedure niet snel zou terugdringen. Toen werden de gevolgen van de bezuinigingen bij de IND duidelijk zichtbaar: er was onvoldoende personeel om asielverzoeken binnen de wettelijke termijn te beoordelen. Inmiddels wachten sommige asielzoekers al bijna twee jaar wanhopig op hun eerste afspraak voor de asielprocedure. Op dit moment wachten bijna 9.000 asielzoekers in onzekerheid tot hun asielverzoek in behandeling wordt genomen.

Geen dag langer dan noodzakelijk is

VluchtelingenWerk probeert zo snel mogelijk een team met medewerkers en vrijwilligers klaar te hebben om asielzoekers te begeleiden als er weer een noodopvanglocatie wordt geopend. Choho: “We gaan dan ook kritisch volgen of staatssecretaris Broekers-Knol er alles aan doet om de leefomstandigheden in de noodopvang zo goed mogelijk te houden. De noodopvang mag geen dag langer duren dan absoluut noodzakelijk en we gaan er scherp op letten dat er geen kwetsbare asielzoekers terecht komen. Intussen moet de staatssecretaris stoppen met veranderingen in het asielproces en alles op alles zetten om de wachttijden terug te dringen. Er is nog steeds geen oplossing in zicht, en we zijn bang dat dit het nieuwe normaal is geworden.”