Nieuws, 26 augustus 2014

Nog steeds geen duidelijkheid over kinderpardon

De vakantie is voorbij. De scholen in Nederland zijn weer begonnen. De kinderen die buiten het kinderpardon vallen, hebben de zomer in onzekerheid doorgebracht. Mogen zij in Nederland blijven of niet? Zij wachten in spanning op een uitspraak van de rechter en/of op het oordeel van staatssecretaris Teeven over hun individuele dossier. VluchtelingenWerk Nederland houdt de uitkomsten kritisch in de gaten.

Schrijnend

Zo'n 70 dossiers liggen bij de staatssecretaris ter beoordeling. Hij heeft toegezegd per kind te kijken of diens situatie zo schrijnend is dat hij of zij in Nederland mag blijven. Het is aan hem om al dan niet met zijn hand over zijn hart te strijken. Ondertussen hebben diverse kinderen uit de kinderpardongroep hun zaak voorgelegd aan de rechter. Dit zijn veelal de kinderen die weliswaar bij de gemeente in beeld waren, maar niet onder rijkstoezicht stonden en daarom buiten het pardon vallen. Inmiddels sijpelen de uitspraken van de verschillende rechters binnen. Sommige uitspraken zijn positief, andere afwijzend. De Raad van State velt hierover het laatste oordeel.

Geen juridisch vraagstuk

Al deze onduidelijkheid is VluchtelingenWerk een doorn in het oog. “Het zou in feite geen juridisch vraagstuk moeten zijn”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland. “Er is veel maatschappelijke onrust. Dit vraagt om een politieke oplossing. De wens om te komen tot een zorgvuldige regeling wordt breed gedragen in de samenleving. Ruim 35.000 mensen hebben de petitie www.eerlijkkinderpardon.nu ondertekend. Zij willen dat álle kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland waren voor hun achttiende en toen een  verblijfsvergunning hebben aangevraagd, mogen blijven. Daarnaast hebben 312 burgemeesters de regering om een oplossing gevraagd. De aanpak die nu gehanteerd wordt, leidt tot veel discussie, intransparantie en onzekerheid bij de kinderen.”

VluchtelingenWerk houdt alle ontwikkelingen rond het kinderpardon scherp in de gaten en blijft zich inzetten voor een eerlijk kinderpardon.