Nieuws, 2 maart 2020

Noodmaatregelen nodig om IND op orde te brengen

VluchtelingenWerk pleit voor een breed pakket aan noodmaatregelen om de wachttijden bij de IND terug te dringen en de gevolgen daarvan te beperken. Op basis van interne stukken van de IND en het ministerie van Justitie & Veiligheid schetst NRC vandaag een ontluisterend beeld van de problemen die achter de schermen bij de IND spelen. Die blijken veel verder te gaan dan alleen een personeelstekort. De gevolgen zijn enorm: duizenden asielzoekers wachten wanhopig op hun procedure, de opvangcentra raken vol en de kosten voor de overheid lopen in de tientallen miljoenen. VluchtelingenWerk waarschuwt al jaren voor de zich opstapelende problemen en hoopt dat de urgentie nu eindelijk tot het kabinet doordringt.

Problemen groter dan eerder geschetst

Uit onderzoek van NRC blijkt dat de problemen bij de IND veel groter zijn dan eerder door staatssecretaris Broekers-Knol werd geschetst. Er is niet alleen sprake van een tekort aan personeel, maar het gaat op allerlei fronten tegelijk mis, zowel in de aansturing als in de uitvoering. Er is sprake van een ernstig gebrek aan informatie waardoor de IND niet goed kan sturen op het wegwerken van de wachttijden. De IND kan zelfs niet aangeven hoeveel medewerkers in dienst zijn voor het behandelen van asielaanvragen. Ook op meer dan 40 verbetermaatregelen is nauwelijks sturing. De door de rechter opgelegde dwangsommen lopen mogelijk op tot tientallen miljoenen euro’s. Duizenden asielzoekers hebben geen idee wanneer hun asielprocedure begint, en het tekort aan opvangplekken loopt steeds verder op.

Grip op IND kwijt

Keer op keer blijkt staatssecretaris Broekers-Knol achter de feiten aan te lopen. En steeds weer werden de gevolgen van de problemen bij de IND op asielzoekers zelf of gemeenten afgeschoven. Alle maatregelen bleken ‘too little, too late’, en belangrijke aanbevelingen werden in de wind geslagen. Doormodderen op de ingeslagen weg is geen optie meer. Inmiddels wachten nu 9.000 asielzoekers op de start van hun asielprocedure, sommigen al langer dan anderhalf jaar. De staatssecretaris lijkt de grip op de IND helemaal kwijt te zijn.

Noodopvang en gekmakende onzekerheid

De consequenties voor asielzoekers zelf zijn enorm: hun leven ligt maanden of zelfs jarenlang stil. De gekmakende onzekerheid, ontbrekende informatievoorziening en onnodige verhuizingen zorgen voor groeiende onrust onder de wachtende asielzoekers. Ondertussen ziet het COA zich genoodzaakt om noodopvang in een evenementenhal in te richten vanwege de groeiende achterstanden bij de IND. Als de problemen bij de IND niet snel worden beteugeld, vrezen we dat we zullen moeten wennen aan beelden van rijen stapelbedden in evenementenlocaties en sporthallen.

Noodmaatregelen

VluchtelingenWerk dringt er dan ook bij staatssecretaris Broekers-Knol op aan noodmaatregelen te nemen voor de problemen zich nog verder opstapelen. En er liggen nog tal van adviezen, waaronder van de Commissie van Zwol die de staatssecretaris naast zich neer heeft gelegd. Het is van groot belang dat de hoor- en beslismedewerkers van de IND alle rust en ruimte krijgen om hun werk goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren. Zij werken keihard om de achterstanden in te halen, terwijl het kabinet hen wil belasten met extra taken. Die plannen moeten van tafel. Ook tijdrovende en bureaucratische dublinprocedures moeten tot een minimum worden beperkt om capaciteit van de IND vrij te maken. De opvangomstandigheden voor wachtende asielzoekers worden steeds slechter. Die moeten worden verbeterd. En er moet een einde komen aan de gekmakende onzekerheid. Wachtende asielzoekers moeten een reeële indicatie van hun wachttijd krijgen om verder oplopende onrust te voorkomen.