Nieuws, 6 februari 2014

Onderzoek advocatenorde toont: Slechts kleine groep vreemdelingenadvocaten presteert ondermaats

De meeste asieladvocaten presteren (redelijk) goed, zo blijkt uit een onderzoek van CMR/Radboud Universiteit. VluchtelingenWerk Nederland herkent dit beeld vanuit de praktijk en ziet daarnaast dat een kleine groep advocaten uitmuntend, en ongeveer een even grote groep slecht presteert.

Orde neemt maatregelen

“Er wordt over het algemeen goed werk verricht in de asiel- en vreemdelingenadvocatuur. Maar er is een hardnekkige en kleine groep van advocaten -maar ook van juridisch adviseurs - die de goede groep rechtsbijstandverleners een slechte naam bezorgt. Die moeten en willen we aanpakken”, aldus Bas Martens, voorzitter dekenberaad. De Orde stelt dat 'duidelijk is dat de problemen zich vooral voordoen bij het reguliere vreemdelingenrecht (arbeid, gezinshereniging en studie)'. Niet goed functionerende advocaten zullen worden aangepakt en er komt meer aandacht voor vreemdelingenadvocatuur bij kantoorbezoeken.


Levensbedreigende gevolgen


VluchtelingenWerk vindt het goed dat de Orde niet goed functionerende advocaten gaat aanpakken. “Er kunnen mensenlevens op het spel staan, een fout van een advocaat kan levensbedreigende gevolgen hebben voor een vluchteling, aldus Jasper Kuipers, adjunct-directeur VluchtelingenWerk Nederland.

Signalen


Signalen die VluchtelingenWerk uit de praktijk krijgt over het slecht functioneren van advocaten zijn te vinden in een passieve houding, slecht communiceren met de cliënt, een negatieve grondhouding (‘het gaat toch niets worden, ik doe het, maar ik verwacht er niet veel van’), een gebrek aan creativiteit en een gebrek aan kennis.