Nieuws, 4 november 2019

Opvangtekort azc's door wachttijden asielprocedure

Vandaag werd bekend dat het COA door de enorme wachttijden bij de IND met grote spoed duizenden nieuwe plekken nodig heeft om asielzoekers op te vangen omdat de huidige asielzoekerscentra stampvol zitten. Deze opvangcrisis was niet nodig geweest als de overheid zelf het asielsysteem niet had laten vastlopen.
placeholder

VluchtelingenWerk reageert dan ook verbolgen op de verklaring die staatssecretaris Broekers-Knol afgelopen vrijdag nog in Nieuwsuur gaf; de stampvolle opvang was volgens haar volledig te wijten aan hogere aantallen asielzoekers, economische migranten en gemeenten die niet met woningen over de brug komen. Een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken, aldus VluchtelingenWerk.

Pak wachttijden met meer urgentie aan

Door o.a. verkeerde prognoses over het aantal nieuwe asielaanvragen, bezuinigingen op de IND waardoor honderden tijdelijke krachten vertrokken en er minder zaken behandeld konden worden, zijn de wachttijden bij de IND extreem opgelopen. Ondertussen wachten op dit moment bijna 8.000 asielzoekers maandenlang op het begin van hun asielprocedure en groeit die groep alleen maar. VluchtelingenWerk schat dat ongeveer 800 van hen langer dan een jaar wachten, met uitschieters tot zelfs 20 maanden. VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris op meer verantwoordelijkheid te nemen voor de door de overheid zelf gecreëerde problemen. Door met meer urgentie de wachttijden bij de IND aan te pakken en door af te zien van voorgenomen maatregelen die de druk op de IND alleen maar verder vergroten, zoals de afschaffing van de rechtsbijstand en het inkorten van de duur van een verblijfsvergunning.

Verbeter huidige omstandigheden

Daarnaast roept VluchtelingenWerk de staatssecretaris op meer verantwoordelijkheid te nemen voor de asielzoekers die nu in vaak moeilijke omstandigheden al heel lang wachten. Bijvoorbeeld door hen op zijn minst te voorzien van informatie over hoe lang ze nog moeten wachten, maar ook door de afspraken uit het regeerakkoord over taalles vanaf dag 1 na te komen. Ook roept VluchtelingenWerk de staatssecretaris op iets te doen aan de soms gebrekkige huisvesting en voorzieningen in noodlocaties.

Oproep aan gemeenten

VluchtelingenWerk roept gemeenten die in gesprek zijn over nieuwe locaties op duidelijke voorwaarden te stellen aan het COA, bijvoorbeeld over de in het regeerakkoord afgesproken kleinschalige opvang en taalles vanaf dag 1. Goede en intensieve taalles, de mogelijkheid tot (vrijwilligers)werk en het deel kunnen nemen aan activiteiten in de buurt zijn cruciaal voor de integratiekansen van asielzoekers. Ook is een goede spreiding over Nederland belangrijk, zodat al vanuit de centra gewerkt kan worden aan integratie in de betreffende gemeente waar een vluchteling  zal worden gehuisvest.