Nieuws, 22 december 2022

Rechter: staatssecretaris mag gezinshereniging niet vertragen

De rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een bodemprocedure over de maatregel om de gezinshereniging van vluchtelingen te vertragen. De rechtbank oordeelt dat de maatregel in strijd is met meerdere wetten en verdragen. Het gezin namens wie de zaak is aangespannen moet direct een visum krijgen om naar Nederland te kunnen komen.
placeholder

In strijd met wetten en verdragen

De rechtbank oordeelt dat het vertragen van gezinshereniging zowel in strijd is met de Gezinsherenigingsrichtlijn, als met de Vreemdelingenwet, het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, het EU Grondhandvest en het Internationaal Verdrag over de rechten van het kind.

Vertragingsbeleid schuurt met rechtsstaat

Deze uitspraak is voor niemand een verrassing. Ambtenaren waarschuwden hier van tevoren al voor. Op 5 december zei een rechter al dat het beleid in strijd is met de wet, maar die uitspraak had juridisch gezien alleen gevolgen voor het gezin in kwestie. De uitspraak van vandaag betreft een inhoudelijke toets van het beleid, en heeft dus betrekking op alle gezinnen die opzettelijk van elkaar gescheiden blijven.

Het opzettelijk vertragen van de hereniging van gezinnen mag niet. Het schuurt met de rechtsstaat om beleid te voeren waarvan bij voorbaat al duidelijk is dat het niet mag. En het schuurt nog meer om daar ondanks uitspraken van rechters zo lang mogelijk mee door te gaan.

Wanhoop bij gezinnen

Door oorlog of vervolging verscheurde gezinnen moeten zo snel mogelijk weer worden herenigd. Dat is niet alleen een wettelijke plicht of een mensenrecht. Het is simpelweg het juiste om te doen. Gezinsleden hebben elkaar vaak al jaren niet gezien. Kinderen groeien op zonder hun ouders. Hun wanhoop is enorm.

Doorprocederen leidt tot acuut opvangprobleem

We doen een dringend beroep op staatssecretaris van der Burg om nu gehoor te geven aan de uitspraak van de rechter. Als hij ervoor kiest om nóg meer tijd te rekken, dan neemt hij een groot risico een nieuw acuut opvangprobleem te veroorzaken.

Het aantal gezinsleden dat door het vertragingsbeleid 'in de wacht' staat is nu nog te overzien. En er is nu nog wat ruimte in de opvang om hen op te vangen. Over een paar maanden is deze groep verveelvoudigd. Als de staatssecretaris blijft doorprocederen tot hij niet meer kan, dan zullen uiteindelijk duizenden gezinsleden op hetzelfde moment een visum moeten krijgen om naar Nederland te komen. Het COA en gemeenten worden dan opgezadeld met een enorm probleem. De gevolgen hiervan zijn nu niet te overzien.

'Veroorzaak geen crisis bovenop een crisis'

We hopen daarom dat de staatssecretaris het risico een crisis bovenop een crisis te veroorzaken niet neemt, en zich neerlegt bij het heldere oordeel van de rechter dat er nu ligt. Doet hij dit niet, dan roepen we de Tweede Kamer op in te grijpen voor het te laat is.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt.

Ja, ik help mee!