Nieuws, 26 oktober 2018

Snel echte oplossing nodig voor tekort aan woonruimte

Al jaren bestaat in Nederland een groot tekort aan sociale huurwoningen. Veel van deze woningen zijn verkocht door corporaties en er is te weinig woonruimte bijgekomen. Daardoor staan mensen soms jaren op een wachtlijst. Een deel van hen leeft dag in dag uit in een slechte woonsituatie. Soms tijdelijk bij familie of vrienden, wat een grote impact heeft op hun dagelijks leven. Een onwenselijke situatie die zo snel mogelijk moet worden opgelost door het aantal sociale huurwoningen uit te bereiden in de gemeenten waar tekorten bestaan. Dat is helaas niet 1, 2, 3 opgelost.

Onmogelijk integreren

Vluchtelingen van wie in de asielprocedure is vastgesteld dat zij in hun land gevaar lopen krijgen een asielvergunning en moeten zo snel mogelijk het asielzoekerscentrum verlaten. Zo lang zij daar wonen zijn zij afhankelijk van de overheid en kunnen zij niet integreren of aan het werk. Daarom is het onmogelijk jarenlang in het azc te blijven wonen. Die zouden snel vol raken, en het aantal azc’s zou moeten verveelvoudigen. Daarom worden zij aan een gemeente gekoppeld die binnen een aantal maanden woonruimte moet vinden.

Niet eerlijk

Dit is lastig uit te leggen aan mensen die opstaan en gaan slapen met zorgen over hun woonsituatie en al jaren op de wachtlijst stonden toen deze vluchtelingen hun land moesten laten voor oorlog of vervolging. Dit voelt niet eerlijk voor mensen die langer moesten wachten. En voor vluchtelingen die geen oorzaak van het probleem zijn, maar doordat zij moesten vluchten er wel onderdeel van zijn geworden.

Al jarenlang

Als vluchtelingenorganisatie zien wij ook de impact van deze discussie op het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in Nederland. Al jaren vragen we de overheid net als allerlei andere organisaties en deskundigen om een oplossing voor het tekort op de woningmarkt. En al jaren proberen we uit te leggen dat de impact op de wachtlijst door de komst van vluchtelingen vaak veel kleiner is mensen soms denken of voorspiegelen. Dat de oplossing die soms wordt geopperd om maar helemaal geen vluchtelingen meer te beschermen, het gebrek aan woonruimte nauwelijks verandert. We vinden het kwalijk dat in deze discussie vluchtelingen soms als veroorzaker van de krapte op de woningmarkt worden neergezet.

Snel oplossing nodig

Maar voor wie zelf in die situatie zit blijft dit een lastig verhaal. En wie kan hen dit kwalijk nemen? Zij hebben vooral snel een oplossing nodig. Vluchtelingen ook. Daarom roepen we de overheid opnieuw op snel met een echte oplossing te komen, groepen niet tegen elkaar uit te spelen en hopen we dat het begrip over en weer snel wordt hersteld door ontmoetingen met nieuwe buren in een stad of dorp met genoeg woonruimte voor iedereen.