Nieuws, 1 april 2014

Strafbaarstelling illegaal verblijf van tafel

Vandaag werd bekend dat de strafbaarstelling van illegaal verblijf van tafel is. VluchtelingenWerk is opgelucht met dit nieuws.

Dorine Manson, directeur: "We hopen dat dit de langverwachte kentering is. Onze positie als gidsland op mensenrechtenbeleid zijn we kwijtgeraakt. Nederland was hard op weg het minst humane mensenrechtenland van Europa te worden. Kinderen moeten niet bang zijn om naar school te gaan of met hun ouders naar de dokter te kunnen."

Deze strafbaarstelling zou als gevolg hebben dat een groep kwetsbare mensen niet meer in de openbaarheid durft te treden.  De toegang tot medische zorg en scholing wordt daarmee ernstig belemmerd. Ook uitbuiting op de arbeidsmarkt is een van de gevolgen. Ook experts zeggen dat het strafbaar stellen van illegaal verblijf niet effectief is.