Nieuws, 5 november 2019

‘Stuur Afghaanse tolk Farhad niet terug’

‘Stuur de Afghaanse tolk Farhad niet terug!’ Vanmiddag brachten we deze belangrijke oproep over aan de Defensiewoordvoerders van de Tweede Kamer samen met Amnesty International. Ruim dertigduizend mensen ondertekenden een petitie, nadat eerder al brede steun kwam vanuit de vakbonden voor defensiepersoneel. Gezamenlijk roepen we op Farhad én andere Afghaanse tolken te beschermen. Want als ze terug worden gestuurd naar Afghanistan zijn ze hun leven niet zeker.

Steun hartverwarmend en hoopgevend

Voor Farhad, die vanmiddag ook bij de overhandiging was, was het hartverwarmend te zien dat er vanuit zoveel kanten steun is voor zijn zaak en voor anderen die voor de internationale troepen hebben gewerkt. ‘Ik vind het zo bijzonder dat er zoveel mensen zijn die mij helemaal niet kennen, maar wel voor mij opkomen. Dit zorgt ervoor dat ik de hoop niet op geef’.

 

Sander Schaap van VluchtelingenWerk sprak de kamerleden toe: ‘Ik reken erop dat jullie er bij het kabinet op aandringen dat Farhad en andere tolken snel beschermd worden. Door zijn inzet voor onze vrede en veiligheid moet hij nu voor zijn leven vrezen, hij verdient onze bescherming’.