Nieuws, 17 april 2015

Tijd voor structurele opvang voor uitgeprocedeerden

VluchtelingenWerk hoopt dat de coalitiepartijen er snel uitkomen en met een oplossing komen die recht doet aan de beslissing van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat Nederland opvang moet bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers (de zogenaamde 'bed, bad, brood – regeling'). Er moet nu structurele opvang komen voor de mensen die nu op straat leven, vindt VluchtelingenWerk.

Overleven

Volgens adjunct-directeur Jasper Kuipers van VluchtelingenWerk blijkt uit de praktijk dat het vooral belangrijk is dat mensen in een veilige omgeving kunnen nadenken over hun toekomst. "Opvang is noodzakelijk omdat iemand die elke dag  bezig is met overleven,  geen ruimte in zijn hoofd heeft om na te denken over terugkeer. Bovendien weten wij uit de  praktijk dat het niet altijd eenvoudig is om terug te keren. Landen van herkomst zijn soms te onveilig of er zijn praktische redenen waardoor terugkeer niet lukt of langer duurt."

Oplossing nodig

De Nederlandse overheid moet basale leefomstandigheden garanderen voor iedereen in Nederland, dus ook voor uitgeprocedeerden. Momenteel worden gemeenten geconfronteerd met groepen mensen die op straat verblijven. Het is noodzakelijk dat het  Rijk hiervoor een structurele oplossing biedt.

Motie aangenomen

Dinsdag heeft de Kamer nog een motie aangenomen om landelijk een voorbeeld te nemen aan de opvang door de Rotterdamse Pauluskerk. De vrijwilligers daar bieden opvang aan degenen die daar behoefte aan hebben, ongeacht hun achtergrond. Zij bieden vooral rust en stabiliteit en werken tegelijkertijd aan terugkeer van mensen die geen zicht hebben op verblijf in Nederland. “Dit benadrukt ook de politieke wil deze situatie op te lossen.”



Op 10 november 2014 stelde het Europees Comité voor Sociale Rechten n.a.v. de klacht die de Protestantse Kerk Nederland indiende, dat Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat worden gezet, voortaan onderdak moeten bieden . Lees hier onze reactie destijds daarop.