Nieuws, 13 januari 2015

Uitzettingen Somalië weer op de lange baan

Staatssecretaris Teeven heeft de gedwongen uitzettingen naar Somalië voorlopig weer op de lange baan geschoven. Recent waren twee uitzettingen geannuleerd omdat de Somalische autoriteiten niet wilden meewerken. Er is nu een nieuwe ronde onderhandelingen gepland tussen autoriteiten van beide landen. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank in Roermond van 31 december vorig jaar. Ondanks de voorlopige opschorting blijft de Somaliër wiens zaak diende in vreemdelingenbewaring.

VluchtelingenWerk Nederland is tegen gedwongen uitzettingen omdat Somaliërs die worden uitgezet naar Centraal- en Zuid-Somalië moeten vrezen voor hun veiligheid. Ook Amnesty International en Human Rights Watch hebben zich meerdere keren uitgesproken tegen uitzettingen naar Somalië.

Nog altijd gevaarlijk

In een groot gedeelte van Zuid- en Centraal-Somalië heerst terreurorganisatie Al Shabaab, die zich schuldig maakt aan grove mensenrechtenschendingen. Ook in de gebieden die in handen zijn van de Somalische overheid vinden nog altijd aanslagen en mensenrechtenschendingen plaats. VluchtelingenWerk meent dat iedereen die gedwongen wordt terug te keren naar Zuid- en Centraal-Somalië gevaar loopt. De mensenrechtenorganisatie roept de Nederlandse regering dan ook met klem op om geen Somalische asielzoekers uit te zetten naar dit gebied.

Onzekerheid

Eind vorig jaar zijn, voor zover bekend bij VluchtelingenWerk, voor het eerst sinds een jaar tijd drie mensen uitgezet. VluchtelingenWerk was ontsteld over het feit dat Nederland het uitzetten naar Somalië weer actief heeft opgepakt. Nu de uitzettingen slechts voorlopig zijn opgeschort, blijven Somalische asielzoekers in onzekerheid over hun toekomst.