Nieuws, 28 november 2014

*Update* Gedwongen uitzetting Somalische asielzoekers

Een van de twee Somaliërs is afgelopen zondag daadwerkelijk uitgezet. De andere Somaliër bleek op het laatste moment op de reservelijst te staan en is nog niet uitgezet. Zijn uitzetting blijkt echter alsnog op 14 december gepland te zijn, samen met weer een andere Somalische asielzoeker. VluchtelingenWerk blijft de advocaten ondersteunen om te proberen de uitzettingen naar Centraal- en Zuid-Somalie te voorkomen. Het is nog te gevaarlijk en daarmee te vroeg om mensen gedwongen terug te sturen.

Oorspronkelijk bericht

De Nederlandse overheid gaat aanstaande zondag twee Somalische asielzoekers gedwongen uitzetten naar Mogadishu. VluchtelingenWerk Nederland is tegen de geplande uitzetting omdat Somaliërs die worden uitgezet naar Centraal- en Zuid-Somalië moeten vrezen voor hun veiligheid. Ook Amnesty International en Human Rights Watch hebben zich meerdere keren uitgesproken tegen uitzettingen naar Somalië.

In een groot gedeelte van Zuid- en Centraal-Somalië heerst terreurorganisatie Al Shabaab, die zich schuldig maakt aan grove mensenrechtenschendingen. Ook in de gebieden die in handen zijn van de Somalische overheid vinden nog altijd aanslagen en mensenrechtenschendingen plaats. VluchtelingenWerk vindt dat iedereen die gedwongen wordt terug te keren naar Zuid- en Centraal-Somalië gevaar loopt. De mensenrechtenorganisatie roept de Nederlandse regering dan ook met klem op om geen Somalische asielzoekers uit te zetten naar dit gebied.

Vorige week is overigens, zonder dat VluchtelingenWerk daarvan op de hoogte was, ook al een Somaliër uitgezet. Dit betrof - naar ons weten - de eerste gedwongen uitzetting sings een jaar tijd. VluchtelingenWerk is ontsteld over het feit dat Nederland het uitzetten naar Somalië weer actief heeft opgepakt.