Nieuws, 3 februari 2017

Verheugd over aangekondigde evaluatie inburgeringswet

VluchtelingenWerk is verheugd over de toezegging van minister Asscher om de Wet inburgering te evalueren (AO Inburgering - 2 feb). Wij dringen al jaren op een evaluatie aan. Afgelopen december was hierover ook nog een door D66 ingediende motie aangenomen. De minister laat nu een analyse maken op basis van beschikbaar onderzoek.

Problemen bij de inburgering

De problemen bij het inburgeringsbeleid vormen al jaren een belemmering voor de integratie van vluchtelingen. Door de huidige wet te evalueren, komen we meer te weten over wat de oorzaken precies zijn. Dit is noodzakelijk om het beleid te verbeteren en de problemen van nieuwkomers op te lossen. Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven, moeten ze zo snel mogelijk mee kunnen doen. Het leren van de taal is daarom van essentieel belang. Dat doen zij bij een inburgeringscursus. Maar al jaren lukt het veel nieuwkomers niet om op tijd het examen te halen. Terwijl de meesten zeer gemotiveerd zijn. Verschillende onderzoeken laten zien dat er problemen zijn bij het inburgeringsbeleid. Tijdens het debat noemde Minister Asscher de volgende cijfers: 54% is geslaagd, 6% heeft een ontheffing aangevraagd, 34% heeft verlenging gekregen en 26% heeft niet op tijd het examen gehaald.

Waarom is een evaluatie zo belangrijk?

Er is te momenteel te weinig bekend over wat precies de problemen bij inburgering veroorzaakt. Een evaluatie van de Wet inburgering brengt in kaart wat die oorzaken zijn. Als we die kennen, kunnen we het inburgeringsbeleid vernieuwen en de problemen oplossen. Zodat vluchtelingen sneller kunnen meedoen in de samenleving.

En intussen?

Dat er een evaluatie komt, betekent niet wat we in de tussentijd stil mogen zitten. Voor tienduizenden vluchtelingen die nu moeten inburgeren komt dit te laat. Gelukkig zijn er punten die nu al verbeterd kunnen worden. Zo bleek uit een rapport van de Algemene Rekenkamer dat gemeenten de mogelijkheid moeten krijgen inburgeraars beter te begeleiden. En dat een goede inspectie voor de inburgeringscursussen nodig is. VluchtelingenWerk roept minister Asscher op hier haast mee te maken.