Nieuws, 2 augustus 2022

Vluchtelingen in getallen 2022

placeholder

VluchtelingenWerk Nederland brengt jaarlijks de publicatie ‘Vluchtelingen in getallen’ uit. De publicatie geeft een uitgebreid overzicht van de meest actuele cijfers uit openbare bronnen over vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, Europa en wereldwijd. Zo is informatie van de IND, het COA, het CBS, Eurostat en UNHCR in één document terug te vinden.

Asielaanvragen in Nederland

In 2021 vragen 24.686 mensen voor het eerst asiel aan in Nederland. Dat is een stijging van 11.013 vergeleken met 2020, toen 13.637 mensen bescherming zochten.

Asielaanvragen in de EU

  • 537.630  asielzoekers vragen in 2021 bescherming in een EU-land (zonder Verenigd Koninkrijk), bijna een derde meer dan in 2020.

Vluchtelingen wereldwijd

  • In 2021 zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit. De UNHCR becijferde dat er 89,3 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. In 2020 waren dat er nog 82,4 miljoen en dat was toen ook een record.