Nieuws, 31 augustus 2021

Vluchtelingen in tentenpaviljoens: zo kort en leefbaar mogelijk

Vanaf vandaag wonen er weer vluchtelingen in een tentenkamp in Heumensoord. Hoewel we na 2015 hoopten dat het nooit meer nodig zou zijn, hebben we veel waardering voor de gemeenten Nijmegen en Heumen die Heumensoord opnieuw ter beschikking stellen voor de opvang van vluchtelingen. Zij nemen opnieuw verantwoordelijkheid als het erop aankomt.
placeholder

Oproep aan andere gemeenten 

Noodopvang is ook echt alleen voor noodsituaties, en mag geen dag langer duren dan noodzakelijk is. We doen daarom een oproep aan andere gemeenten en provincies om zo snel mogelijk kwalitatief goede opvanglocaties beschikbaar te stellen aan het COA, en de huisvesting van erkende vluchtelingen te bespoedigen. Dat is de enige manier om dit noodscenario zo snel mogelijk terug te draaien en erger te voorkomen.

Vrijwilligers

We zijn ons aan het voorbereiden om met vrijwilligers aan de slag te gaan om er het beste van te maken. We spreken geëvacueerde Afghanen zo snel mogelijk om te horen of er nog achtergebleven gezinsleden in nood zijn. En zullen hen vervolgens verder begeleiden in de asielprocedure en bij hun integratie.

Verre van ideaal

We hebben de afgelopen jaren vaak gewaarschuwd voor de gevolgen van de problemen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, waardoor de opvang jarenlang zo vol bleef dat een opvangcrisis elk moment kon uitbreken. Dat het nu zover is gekomen is dan ook geen verrassing, en vraagt om reflectie op de politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt, of juist zijn uitgebleven.

Noodopvang is verre van ideaal voor de opvang van vluchtelingen die vaak heel recent heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt en vooral behoefte hebben aan rust en privacy. Het is daarom een tijdelijke maatregel, die zo snel mogelijk weer tot het verleden moet behoren. Tot die tijd is de veiligheid, de privacy en de toegang tot (medische en psychosociale) zorg het belangrijkst. Wij gaan de komende tijd dan ook kritisch volgen of die randvoorwaarden voldoende gewaarborgd zijn. En roepen op om ook bewoners zo goed mogelijk te betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid van Heumensoord en andere noodopvanglocaties.

Geef initiatieven ruim baan

Ervaringen uit het verleden leren ons dat alle initiatieven vanuit de samenleving die rond een (nood)opvanglocatie ontstaan een enorme meerwaarde hebben voor de bewoners en de leefbaarheid. We hopen dan ook dat particulieren en organisaties zodra het even kan ruim baan krijgen om te helpen er het beste van te maken.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie